Základní informace MAP I OP JAK

 

 

Název projektu: MAP I v ORP Vodňany 21+

Číslo projekt: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008390

Realizátor: MAS Vodňanská ryba, z. s.

Doba realizace: 1. 12. 2023 – 31. 12. 2025 (25 měsíců)

 

Projekt podporuje společné plánování a sdílení vzdělávacích aktivit na území ORP Vodňany včetně obce Čepřovic z ORP Strakonice.

 

Cílem projektu s názvem MAP I OP JAK 21+ je navázat na úspěšně realizovaný předchozí projekt MAP III a ve spolupráci se všemi aktéry v území zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských, základních a ZUŠ na území ORP Vodňany včetně obce Čepřovice z ORP Strakonice.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Klíčové aktivity projektu:

 • Řízení projektu
 • Vnitřní hodnocení projektu
 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Implementace akčních plánů na roky 2024 a 2025

 

Do projektu jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy z území ORP Vodňany a jedna mateřská škola z ORP Strakonice.

 

Zapojené školy:

 • ZŠ Bavorov
 • ZŠ Vodňany, nám. 5. Května
 • ZŠ a G Vodňany
 • MŠ Bavorov
 • MŠ Čepřovice
 • MŠ Číčenice
 • MŠ Drahonice
 • MŠ Chelčice
 • MŠ Vodňany, Smetanova
 • MŠ Sluníčko Vodňany
 • ZUŠ Vodňany

 

V rámci realizace projektu funguje:

 • Řídící výbor
 • Pracovní skupiny
 • Realizační tým
 • Analytici (statutární zástupci škol)
 • Evaluátor

 

 

Facebook