Leader ČR (2004 – 2007)

LEADER ČR je národním programem v období 2004-2007. Podporuje malé investiční projekty (s max. příspěvkem 3 mil. Kč). Vychází ze stejných principů jako evropský program.

Subjekty z území MAS realizovaly úspěšně projekty v programu Leader ČR 2005 v rámci záměru MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Další informace k realizovaným projektům jsou uvedeny v sekci Rozvoj regionu - Úspěšné projekty.

V roce 2006 a 2007 se MAS Vodňanská ryba neúspěšně ucházela o účast v tomto programu.
 
Facebook