SCLLD 2014 - 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vodňanská ryba na období 2014 - 2020 byla schválena

Aktuální verzi strategie naleznete zde:

Strategie CLLD - verze 5.pdf


Kopie - Finanční plán a indikátory pro progamové rámce - k verzi SCLLD č. 5.xlsx

Revize SCLLD:

Změna SCLLD č. 1_ duben 2019

Změna se týká Programových rámců IROP, OPZ, PRV:

  • IROP - úprava aktivit, indikátorů a finančního plánu dle AD;
  • OPZ - úprava indikátorů dle AD;
  • PRV-  úprava finančního plánu dle AD.

(AD=akceptační dopis)

01_revize_ISg_Programový rámec IROP_duben 2019.pdf

01_revize_ISg_MAS_Vodňanská ryba_Finanční plán_a indikátory pro progamové rámce_duben 2019.xlsx

 

Změna SCLLD č. 2_srpen 2019

Změna se týká Programových rámců IROP, OPZ:

  • IROP - úprava alokace u některých opatření;
  • OPZ - úprava alokace u některých opatření.

02_revize_ISg_Pogramový rámec OPZ_srpen 2019.pdf

02_revize_ISg_MAS_VR_Finanční plán_v jednotkách Kč _ srpen 2019.xlsx

 

Změna SCLLD č. 3_březen 2020

Změna se týká Programového rámce PRV:

  • navýšení celkové alokace, úprava alokací u jednotlivých opatření;
  • nová fiche č. 7 Projekty pro obce.

03_revize_ISg_Programový rámec PRV.pdf

 

Změna SCLLD č. 4_duben 2020

Změna se týká Programového rámce IROP:

-          úprava finančního plánu IROP dle skutečnosti do roku 2019.

04_revize_ISg_MAS_Vodňanská ryba_Finanční plány pro SCLLD v letech_FINAL.xlsx

 

Změna SCLLD č. 5_duben 2021

Změna se týká Programového rámce IROP:

-          úprava finančního plánu IROP dle skutečnosti do roku 2020.

05_revize_ISg_MAS Vodňanská ryba_Finanční plány pro SCLLD v letech k 30_4_21 web.xlsx

vloženo 4. 5. 2021

Lidé venkovu, venkov lidem

Strategie

 

vloženo 13. 4. 2016

Facebook