Kontakty SCLLD

PhDr. Alena Cepáková

vedoucí zaměstnanec CLLD

projektová manažerka OP Z+

tel: 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP

tel: 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka OP Z

finanční manažerka

tel: 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Miroslav Kouba

projektový manažer PRV

tel: 724 187 276

mira.kultura@gmail.com

Facebook