Identifikační údaje MAS

Název: MAS Vodňanská ryba, z. s.

Právní forma MAS: zapsaný spolek

IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

Zastoupená:

PhDr. Alenou Cepákovou

předsedkyní MAS

 

Kontakty

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS

vedoucí zaměstnanec CLLD

projektová manažerka PRV

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka OPZ

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

Kontakty Vodňanský dětský klub „Rybka“

klubrybka@masvodryba.cz 

 

Roman Hýbl

vychovatel

tel.: +420 704 269 826

Edita Hazuková, Dis.

vychovatelka

tel.: +420 604 361 933

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: +420 734 274 447

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky

tel: +420 603 812 958

Konzultační hodiny

8.00 -14.00 hodin každý pracovní den

Facebook