Identifikační údaje MAS

Název: MAS Vodňanská ryba, z. s.

Právní forma MAS: zapsaný spolek

IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

Zastoupená:

PhDr. Alenou Cepákovou

předsedkyní MAS

 

Kontakty

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS

animace území

projektová manažerka OP Z+

tel: 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka IROP

tel: 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

finanční manažerka

tel: 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Miroslav Kouba

projektový manažer PRV

Nová zelená úspora Light

tel: 724 187 276

kouba@masvodryba.cz

Kontakty - Dětský komunitní klub Rybka

Věra Vondrášková

vychovatelka

tel: 604 730 323

ZŠG Vodňany, budova Výstavní ul.

 

Tereza Křenková

vychovatelka

tel.: 605 523 101

ZŠG Vodňany, budova Bavorovská ul.

 

Jarmila Kadrnošková

vychovatelka a doprovod na zájmové kroužky

tel: 606 131 707

ZŠG Vodňany, budova Alešova ul.

 

Bc. Jitka Langerová

vychovatelka

tel: 608 650 519

Konzultační hodiny

8.00 -14.00 hodin každý pracovní den

Facebook