Odkazy

Komunitní nadace Blanicko-Otavská
www.konabo.cz

Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu
www.blanicko-otavsko.eu

Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch

www.zlatyvrch.cz

Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

www.vltavaotava.cz

Informační systém regionu Písecko

www.icpisek.cz

Národní síť MAS v ČR - LEADER v ČR
www.nsmascr.cz


Spolek pro obnovu venkova

www.spov.org


Ministerstvo zemědělství
www.mze.cz


Státní zemědělský intervenční fond
www.szif.cz


Ministerstvo pro místní rozvoj
www.mmr.cz


Jihočeský kraj
www.kraj-jihocesky.cz


Regionální operační program Jihozápad
www.rr-jihozapad.cz


Rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice
www.strukturalni-fondy.cz

Oficiální zdroj informací o Evropské unii
www.euroskop.cz

Oficiální portál Evropské unie
www.europa.eu/index_cs.htm

Informační systém regionu Písecko
www.icpisek.cz


Informační portál zaměřený na rozvoj venkova
(správce Ústav zemědělských a potravinářských informací)
www.infovenkov.cz


Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje při Regionální agrární komoře Jihočeského kraje
www.kisjk.cz


AGRONAVIGÁTOR - zemědělský internetový portál
www.agronavigator.cz


AGROWEB – agrární www portál
www.agroweb.cz


Český statistický úřad
www.czso.cz

Facebook