Území MAS

Území MAS Vodňanská ryba se rozkládá v severozápadní části Jihočeského kraje na území dvou sousedních jihočeských okresů (Strakonice, Písek), které pomyslně objímá od severu až po jihozápad město Písek.

 

Silnou stránkou území z hlediska geografické polohy je vzdálenost a dopravní spojení jak směrem k centrům regionu (Písek, České Budějovice), tak dále směrem k hraničním přechodům do Rakouska a Bavorska.

 

Území je charakteristické rozmanitou a zachovalou přírodou, zejména výskytem rozsáhlých lesů, vodních ploch a toků - je to kraj rybníků a řek Vltavy, Blanice a Otavy. Krajinu zájmového území MAS v nejlepším slova smyslu vystihuje pojem „malebná jihočeská krajina". Území MAS není bohaté na suroviny, nejsou zde téměř žádné zdroje energetických surovin. Z těchto důvodů mělo území MAS vždy spíše rekreační charakter než charakter průmyslové oblasti.

 

Jižní část území MAS je dlouhodobě vnímána především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím. V průběhu minulého století se zde rozvinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti (lehké strojírenství, potravinářství, textilní výroba, dřevozpracující průmysl a truhlářská výroba, cihlářská výroba).
Severní část území má také zemědělský charakter, avšak je to hlavně ideální, turisticky atraktivní oblast středního Povltaví, vhodná zejména pro letní rekreaci, vodní sporty, cykloturistiku a návštěvu památek.
Dosud významným odvětvím je zemědělství, které se přesouvá z výhradně produkční funkce zemědělství k zemědělství multifunkčnímu, údržbě krajiny, rozvoji cestovního ruchu. 

Region protínají hlavní silniční tahy jak směrem k centrům ( Praha - Písek - České Budějovice), tak dále směrem k hraničním přechodům do Rakouska a Bavorska.

 

Pro území je charakteristické kvalitní životní prostředí (jedná se o region s relativně čistým a nenarušeným prostředím, bez výrazných ekologických zátěží) a bohaté historické a kulturní dědictví (nachází se zde vysoké množství historicky a kulturně cenných objektů (hrady, zámky, tvrze, sakrální památky).

 

Mapa území MAS


Mapa území MAS


Mapa území MAS 2
 

Seznam obcí v zájmovém území MAS

Albrechtice nad Vltavou

Bavorov

Bílsko

Budyně

Číčenice

Dolní Novosedly

Drahonice

Heřmaň

Kluky

Krajníčko

Krašlovice

Křenovice

Měkynec

Olešná

Oslov

Paseky

Pivkovice

Podolí I.

Pohorovice

Protivín

Putim

Ražice

Skály

Skočice

Slabčice

Stožice

Tálín

Temešvár

Vlastec

Vodňany

Vojníkov

Vrcovice

Záhoří

Zvíkovské Podhradí

Žďár

 

Facebook