Evaluace procesu místního akčního plánování

Cílem této aktivity je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v území ORP Vodňany a obec Čepřovice probíhal v programovém období 2014-2023.

 

Na začátku realizace aktivity si evaluátor společně s realizačním týmem MAP zrekapituluje:

  • cíle celého akčního plánování v území (čeho a jakým způsobem se mělo v daném území dosáhnout)
  • stanoví evaluační otázky
  • stanoví evaluační design (jakým způsobem bude na otázky odpovězeno, jaká data k tomu budou potřeba, jakým způsobem budou tato data sbírána a zpracována, jakým způsobem bude zajištěna nezávislost evaluace)
  • sestaví harmonogram evaluace.

 

Během projektu MAP III budou vypracovány 3 evaluační zprávy.

 

Výstupy evaluace MAP III:

Plán a harmonogram

1. evaluační zpráva

2. evaluační zpráva

3. evaluační zpráva

 

Facebook