Harmonogram výzev IROP

Harmonogram výzev zpracovává vedoucí SCLLD ve spolupráci pověřeným projektovým manažerem. Vypracovaný Harmonogram výzev či jeho aktualizaci schvaluje Programový výbor v rámci činností definovaných ve Stanovách MAS.

 

Aktualizace harmonogramu výzev 2021 IROP

Harmonogram výzev 2020-2021 IROP

Harmonogram výzev pro rok 2020

Aktualizace harmonogramu výzev 2019 IROP-CLLD

Harmonogram výzev pro rok 2019

Harmonogram výzev pro rok 2018

Facebook