Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Vodňany


 


Základní informace o projektu

 

Název projektu: MAP v ORP Vodňany

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

Realizátor projektu: Místní akční skupina Vodňanská ryba, z.s.

Doba realizace: 1. 6. 2016 – 31. 8. 2017 (15 měsíců)


Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 1 – Akční plánování – tato aktivita bude naplněná realizací 4 podaktivit: Rozvoj partnerství, Dohoda o prioritách, Akční plánování. Budování znalostních kapacit.

Klíčová aktivita 2 - Evaluace

Klíčová aktivita 3 – Řízení MAP

Klíčová aktivita 4 – Řízení projektu


Realizační tým: zahrnuje administrativní část týmu (manažer projektu, finanční manažer, administrativní pracovník projektu) a odbornou část týmu (odborník na vzdělávání, metodik plánování, odborník pro oblast vzdělávání v MŠ, odborník pro oblast vzdělávání v ZŠ, odborník na oblast sociální).

Facebook