SP SZP - Výzvy

Text výzvy zde 

Fiche č.1, alokace 3.500.000,- Kč, dotace 50%, zde 

Fiche č.5, alokace 5.000.000,- Kč, dotace 80%, zde

Pravidla pro uchazeče  52.77 - LEADER zde

Způsob výběru projektů SP SZP zde

Počet obyvatel v obcích k 1.1.2023 zde

Postup pro vygenerování žádosti o dodaci v Portálu farmáře zde

Obecné informace (zakázky, publicita, apd.) zde

Odkaz na webové stránky SZIF k výzvě zde

 

 

Bližší informace: Miroslav Kouba, manager SP SZP pro území MAS Vodňanská ryba, z.s.

Kontakt: 724 187 276, kouba@masvodryba.cz

Kancelář MAS: nám.Svobody 10, 38901 Vodňany v prvním patře

 

Konzultace k výzvě po předchozí telefonické domluvě

 

Facebook