Realizační tým MAP III

Realizační tým MAP poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP.

Za účelem realizace projektu je vytvořen tým, který má odpovědnost za plnění aktivit projektu v souladu s žádostí o podporu a jeho výstupy. Realizační tým zabezpečuje činnosti řídícího výboru a pracovních skupin. Realizační tým vede hlavní projektový manažer.

Za odborný realizační tým je zodpovědný hlavnímu manažerovi manažer klíčových aktivit, který má na starosti povinnou aktivitu Rozvoj a aktualizace MAP.

Facebook