MAP - Archiv

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP

 

 

 

Z jednání Řídícího výboru MAP 29. 8. 2017

vloženo 8. 9. 2017

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany

Na základě jednání pracovních a odborných skupin byl zpracován návrh finálního  dokumentu  Místní akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany. Tento dokument nyní předkládáme k veřejnému připomínkování. Vaše připomínky zasílejte na adresu kadlecova.masvodryba@seznam.cz nejpozději do 9. 8. 2017. Po projednání a zapracování připomínek bude dokument předložen ke schválení Řídícímu výboru.

 

Mistni akcni plan vzdelavani pro ORP Vodnany verze 4_19_7_2017.pdf
 

Analyticka cast Mistniho akcniho planu vzdelavani pro ORP Vodnany (verze leden 2017).pdf
 

Investicni a dalsi priority Priloha SR_aktualizace_brezen 2017.pdf

vloženo 21. 7. 2017

Vyhlášení výsledků výtvarně-literární soutěže JAK VIDÍM SVOJI ŠKOLU

Dne 21. června 2017 proběhlo ve sloupové síni Městského úřadu Vodňany vyhlášení výsledků výtvarně – literární soutěže Jak vidím svoji školu, jejímž vyhlašovatelem byla MAS Vodňanská ryba, z. s.,  v rámci projektu

 

„MAP v ORP Vodňany“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

 

Do soutěže se zapojily všechny tři základní školy v území ORP Vodňany – ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov a ZŠ Vodňany, nám. 5. května.

 

Výsledky shrnula Mgr. Barbora Křížková Louženská, organizátorka celé akce:

 

„Škola je prostor tvořený lidmi, kteří se zde setkávají, pracují, vzdělávají se a baví… a tak ji oživují.

Škola chce být místem, kde se žáci cítí dobře, kde se mohou vzdělávat, realizovat své sny a kde se mohou setkávat. Každý má samozřejmě jiná přání a touhy nebo potřeby, ale právě tato různost může být užitečná.

 

Dětská fantazie je obdivuhodná a inspirativní. Proto jsme se rozhodli uspořádat výtvarně-literární soutěž, abychom tak dali prostor i samotným žákům. Umožnili jim, aby se vyjádřili, a tak ukázali některá svá přání a vize. Ty by mohly být zprávou o tom, jak děti vidí školu dnes a jakou by ji chtěly mít. I když je naše akce nazvána “soutěž”, není důležité zvítězit. Myslíme si, že mnohem cennější bude sdílení vizuálně nebo textově vyjádřených přání, pocitů, představ…

 

Na základě tohoto zadání se nám sešlo několik desítek žákovských prací, které nakreslily, namalovaly, nebo napsaly děti různých věkových skupin. Výtvarné i literární práce jsou různé, ale většina má něco společného. Žáci se chtějí ve škole cítit příjemně. Pro většinu je nejdůležitější dobré klima školy a třídy.

 

Péče o kulturu školy, kvalitní klima školy jsou dnes celosvětově považovány za jeden z klíčových znaků dobré, kvalitní, efektivní školy.

 

Podíváme-li se do odborné literatury, má klima třídy na žáka rozhodující vliv. O kvalitním klimatu můžeme uvažovat ve třech základních rovinách – klima z hlediska sociálního, emocionálního a pracovního.

 

Klima z hlediska emocionálního: bezpečí, pohoda, důvěra, jistota, radost / smutek, strach, nervozita, zlost, napětí, agrese.

 

Klima z hlediska sociálního: vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, empatie, spolupráce / přemíra soutěživosti až řevnivost, žalování, nepřejícnost, zesměšňování, posmívání, ironizování, ponižování.

 

Klima z hlediska pracovního: řád, respektování pravidel, soustředěnost, dotahování činností a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost / chaos, roztěkanost, pasivita, nuda, lenost.

 

Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, podávají lepší výkony. Totéž ale platí i pro učitele“.

 

A jak to celé dopadlo?

 

Mezi oceněnými byli:

 

Výtvarné práce:   

 

Kategorie: 2. a 3. třídy:

Linda Zdychyncová, Zuzana Bačová, Natálie Mačurová, Michaela Machová, Martina Fousková

 

Kategorie 4. a 5 třídy:

Lucie Měkutová, Tereza Lavičková, Vojtěch Moudrý, Adam Koc, Barbora Samková

 

Kategorie 2. stupeň:

Pavla Brůžková, Simona Marešová, Adéla Marešová, Leona Jiříkovská

 

Literární práce:

Julie Faktorová, Dominik Miler, František Kouba, Jan Salivar, Michaela Kohoutová, Karolínka Bártová

 

Výtvarné práce máte možnost ještě do konce června zhlédnout na výstavě.

 

Literární práce máte možnost si přečíst ZDE.

 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se spolu s dětmi do soutěže zapojili.

 

21. červen 2017
#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit

 

vloženo 22. 6. 2017

Jednání Pracovní skupiny

29. května 2017 proběhlo v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání OPR Vodňany jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, které se zúčastnili také zástupci neformálního vzdělávání (Městského muzea a galerie Vodňany, Městské knihovny Vodňany a Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod - MEVPIS Vodňany) a nabídli školám v území ORP Vodňany možnosti další spolupráce.

29. květen 2017
#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit

vloženo 16. 6. 2017
Možnosti hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

Dne 11. 4. 2017 se uskutečnil v rámci projektu „MAP v ORP Vodňany" seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma inkluze, konkrétně na možnosti hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář vedla zkušená lektorka Mgr. Jana Hartmanová a byl určen pedagogickým pracovníkům základních škol.  V rámci semináře získali pedagogové nejen informace k možnostem hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také si sami vyzkoušeli vytvořit kritéria pro hodnocení žáků. Zúčastnění na závěr vyplnili dotazník spokojenost. Na otázku, zda získali během tohoto semináře potřebné informace, odpovědělo 13 zúčastněných z 18 známkou 1, zbylých 5 zúčastněných známkou 2 (1 představuje nejlepší hodnocení a 5 naopak nejhorší hodnocení jako známky ve škole)

 

Po skončení semináře byli ještě osloveni ředitelé základních škol s žádostí o zpětnou vazbu na seminář.

 

Na otázku, jak byli pedagogové se seminářem spokojeni, odpověděla ředitelka ZŠ a G Vodňany Mgr. Jarmila Rybáčková:

 

„Všichni jsme očekávali profesionální zodpovězení našich otázek, kterých nebylo málo. Vzhledem k probíhající inkluzi v našem školství se téměř každý pedagog již setkal s dětmi, které potřebují podpůrná opatření a asistenta pedagoga. Paní lektorka dříve působila jako učitelka a později jako ředitelka školy, takže praktických zkušeností měla velmi mnoho. Mohla tedy odpovídat fundovaně a s přehledem zkušeného praktika. Její vystupování bylo sympatické, vyjadřovala se přehledně, uváděla příklady a velmi často se stávalo, že jsme s kolegyněmi zjistily, že vlastně to, co nám vysvětluje, již dobře známe. Vzájemně jsme si s kolegyněmi předávaly své zkušenosti a názory na to, jak hodnotit žáky se SVP. Práce to není lehká, jak všichni dobře víme, a paní lektorka nám dala dobré rady a návody, jak v ní pokračovat. Se seminářem jsem byla spokojená, ale opět jsem odcházela s vědomím, že se na nás nahrnula práce, ke které nemáme většinou odpovídající vzdělání, kterou děláme na koleně, navíc bez odpovídajícího ohodnocení. Myslím, že např. kritéria hodnocení podle výstupů by mohla být vzorově připravena ministerstvem/NÚV a ta škola, které by to nevyhovovalo, by si mohla upravit podle svého. Myslím, že i vzájemné „konzultace“ našich učitelek měly pozitivní ohlas, jsme sice jedna škola, ale kolegové dlouho byli zaměstnanci 2 subjektů jinak nastavených, s jiným duchem/přístupem“.

 

Ředitelka ZŠ Vodňany, nám. 5. května Mgr. Šárka Piklová

„Školení bylo na dobré úrovni, v některých směrech nesplnilo naše očekávání, nedostaly jsme odpověď na všechny otázky. Celkově hodnotíme pozitivně“.

 

Za MAS Vodňanská ryba děkujeme všem zúčastněným. Máme radost, že námi pořádané semináře v rámci ORP Vodňany plní nejen funkci vzdělávací z pohledu lektor – účastníci semináře, ale také sdílením zkušeností a navazováním spolupráce mezi pedagogickými pracovníky jednotlivých škol navzájem. A o tom všem tj. navazování spolupráce, sdílení zkušeností, lepší porozumění vybrané problematice a tím i zvyšování kvality škol vlastně projekt Místní akční plán na území ORP Vodňany je.

 

 

vloženo 3. 5. 2017

Řídící výbor MAP ORP Vodňany schválil dne 22. 3. 2017

Aktualizaci přílohy Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Vodňany - Investiční a další priority a Dohodu o vzájemné spolupráci MAP ORP Vodňany

 

vloženo 29. 3. 2017

Jak vyzrát na knihu

Dne 23. 2. 2017 se uskutečnil v rámci projektu „MAP v ORP Vodňany" seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma čtenářské gramotnosti. Seminář byl určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času a knihovníkům. Programem i workshopy provázeli lektorka a spisovatelka Klára Smolíková a spisovatel Jiří. W. Procházka. Dopoledne byly pro učitele i s žáky připraveny 4 workshopy, plné aktivit podporující čtenářskou gramotnost a zájem o čtení. Odpoledne pak proběhl samotný seminář pro učitele, který reflektoval dopolední ukázkové čtenářské dílny a usazoval je do širších souvislostí. Z reakcí jednotlivých účastníků lze usoudit, že celodenní program naplnil jejich očekávání.

 

 

 

 

vloženo 20. 3. 2017

Projekt „MAP v ORP Vodňany“

Projekt „MAP v ORP Vodňany“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

Na posledním setkání pracovní skupiny Vzdělávání v rámci projektu „MAP v ORP Vodňany“ bylo dohodnuto, že k jednotlivým opatřením dle Postupů se budou scházet odborné skupiny dle druhů škol tj. odborná skupina pro mateřské školy a odborná skupina pro základní školy. Tato setkání odborných skupin ředitelek ZŠ a ředitelek MŠ k jednotlivým opatřením v rámci Postupů MAP již probíhají.  Odborné skupiny zpracovaly SWOT 3 analýzy k jednotlivým opatřením a v současné době připravují své záměry do akčního plánu na školní rok 2017/2018.

 

Opatření MAP:

 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Kariérové poradenství v základních školách

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

 

 

 

SWOT analýza

vloženo 20. 3. 2017

Konference projektu SRP v Jihlavě a Českých Budějovicích

13. a 14. února zástupci projektového týmu SRP uspořádali místní konferenci v Jihlavě a Českých Budějovicích. Na obou místech prezentovali aktuální stav a nejbližší cíle projektu.

Místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích v Jihlavě se konala v prostorech Krajského úřadu Kraje Vysočina a po přivítání vedoucím krajského pracoviště NIDV Miloslavem Vyskočilem vystoupila radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. (další informace o konferenci v Jihlavě ZDE )

Po přivítání Miloslavem Poesem, vedoucím krajského pracoviště NIDV a konzultantem MAP projektu SRP v Jihočeském kraji, už měli konference obdobný scénář. Konference byla tradičně rozdělena do tří bloků. V úvodním bloku dostali účastníci informace o aktuálním stavu a nejbližších cílech projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.
Týmová manažerka Jitka Baťková představila klíčové aktivity centra podpory a individuální pomoc. Marie Gazdagová poté prezentovala probíhající i plánované vzdělávací aktivity projektu SRP.

Po krátké pauze pokračoval dopolední program představením dalších individuálních projektů, které se v nedávné době zahájily nebo se v nejbližších měsících chystají spustit. Účastníci si tak získali důležité informace o tom, jak se jednotlivé projekty prolínají a doplňují.

Za Českou školní inspekci vystoupila Dana Pražáková z kanceláře ústředního školního inspektora. Ta představila IPs Komplexní systém hodnocení. Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) představila Iveta Nemjová a informace k němu přidala Jana Hadravová zodpovědná za tvorbu krajských akčních plánu Kraje Vysočina, v Českých Budějovicích jej představila Agáta Kočí, zástupkyně projektu pro Jihomoravský kraj. Zástupci Agentury pro sociální začleňování představili systémovou iniciativu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Dalšími prezentovanými systémovými projekty, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, byly IPs Kvalita - Inkluze - Poradenství - Rozvoj (KIPR) a IPs Podpora práce učitelů (PPUČ), který představili Jakub Holec a Karel Tomek. Na závěr dopoledního programu byly představeny připravované projekty APIV a IMKA, jejichž realizátorem bude Národní institut pro další vzdělávání.

V odpoledním workshopu, který vedli Hana Krejsová s Martinem Dobešem z Agentury pro sociální začleňování, dostali účastníci konference informace o využití kritérií Kvalitní školy v oblasti inkluze pro tvorbu a implementaci MAP. Po té si přítomní v několika skupinách vyměňovali zkušenosti, nápady, názory a příklady dobré praxe.

Letošní místní konference zakončíme 22. a 23. února v Pardubicích a Hradci Králové.

 vloženo 15. 2. 2017

Pozvánka - Jak vyzrát na knihu

vloženo 27. 1. 2017

Seminář o inkluzi

Dne 8. 12. 2016 se uskutečnil v rámci projektu „MAP v ORP Vodňany" seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na téma Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení, který vedla Mgr. Helena Kočová, Ph.D. Seminář byl určen pro učitele ZUŠ a pedagogické pracovníky zájmového vzdělávání. Nakonec se semináře zúčastnili nejen pedagogičtí pracovníci základní umělecké školy, vychovatelky ze školních družin, ale i učitelky mateřských škol. Z reakcí účastníků semináře na místě i dotazníků spokojenosti vyplynulo, že seminář splnil očekávání. Některé reakce účastníků z dotazníku spokojenosti:
"Moc děkuji za účelný a plnohodnotný seminář, ráda přijdu na další pokračování.
" Byla jsem maximálně spokojena".
" Vlastní zkušenost je to nejlepší. Děkuji"
Další semináře nejen k Inkluzi se připravují.


 
vloženo 13. 12. 2016

Místní akční plán vzdělávání

vloženo 29. 10. 2016

Seminář pro pedagogické pracovníky

3. 9. 2016 proběhl v rámci projektu "MAP v ORP Vodňany" celodenní seminář pro pedagogické pracovníky MŠ. Obsah odborného semináře byl přítomnými kladně hodnocen, přednášející PhDr. Lidmila Pekařová dokázala všechny velice zaujmout. Semináře se zúčastnilo 29 učitelek mateřských škol z území MAS Vodňanská ryba.vloženo 20. 9. 2016

Strategický rámec MAP

vloženo 14. 9. 2016


Foto z jednání Řídícího výboru dne 28. 6. 2016vloženo 12. 7. 2016

Foto z jednání Pracovní skupiny vedoucích pracovníků

mateřských a základních škol, ZUŠ a OSVZŠ MěÚ Vodňany dne 15. 6. 2016.vloženo 17. 6. 2016

Facebook