Výzvy MAS - OPZ - Sociální služby, návazné služby a komunitní centra

Operační program Zaměstnanost

vloženo 10. 12. 2020

Výzva Komunitní centra II

vloženo 4. 12. 2020

Operační program Zaměstnanost

vloženo 7. 12. 2019


Operační program Zaměstnanost

MAS Vodňanská ryba navyšuje alokaci ve výzvě Komunitní centra II o nevyčerpané prostředky z projektů viz Modifikovaná výzva

Modifikovaná výzva Komunitní centra II

vloženo 27. 9. 2019

Prezentace ze semináře pro žadatele Komunitní centra II.

vloženo 12. 9. 2019

Pozvánka na seminář k výzvě Komunitní centra II.

vloženo 28. 8. 2019
Pozvánka na seminář pro příjemce

Dne 2. 4. 2019 od 13.00 hodin se uskuteční seminář pro příjemce k výzvě MAS Vodňanská ryba, z.s. Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra  I, číslo výzvy:  493/03_16_047/CLLD_16_01_073 a k výzvě Sociální podnikání I, reg. číslo výzvy: 479/03_16_047/CLLD_16_01_073.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Pokud se semináře zúčastníte, potvrďte svoji účast na e-mailové adresu: kadlecova@masvodryba.cz

Pozvánka na seminář pro příjemce 2. 4. 2019 Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I. a sociální podnikání I

vloženo 21. 3. 2019

Pozvánka na seminář pro žadatele

Dne 21.3.2019 od 13.00 hodin se uskuteční seminář pro žadatele k výzvě MAS Vodňanská ryba, z.s. Podpora sociálních a návazných služeb  II, číslo výzvy:  801/03_16_047/CLLD_16_01_073. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Pokud se semináře zúčastníte, potvrďte svoji účast na e-mailové adresu: kadlecova@masvodryba.cz

Pozvánka na seminář k výzvě Podpora sociálních a návazných služeb II

vloženo 12. 3. 2019


Jednání Programového výboru

vloženo 31. 10. 2018


Seznam žádostí o podporu

vloženo 30. 7. 2018


Prodloužení termínu pro podávání žádostí

MAS Vodňanská ryba prodlužuje termín pro podávání žádostí o podporu do výzvy na Podporu sociálních a návazných služeb, komunitní centra I. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 5. 2018 do 12 hodin - viz příloha Modifikovaná výzva Text výzvy Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I final.pdf 

vloženo 9. 4. 2018Facebook