Výzvy MAS - OPZ - Sociální služby, návazné služby a komunitní centra

Operační program Zaměstnanost

vloženo 7. 12. 2019


Operační program Zaměstnanost

MAS Vodňanská ryba navyšuje alokaci ve výzvě Komunitní centra II o nevyčerpané prostředky z projektů viz Modifikovaná výzva

Modifikovaná výzva Komunitní centra II

vloženo 27. 9. 2019

Prezentace ze semináře pro žadatele Komunitní centra II.

vloženo 12. 9. 2019

Pozvánka na seminář k výzvě Komunitní centra II.

vloženo 28. 8. 2019
Pozvánka na seminář pro příjemce

Dne 2. 4. 2019 od 13.00 hodin se uskuteční seminář pro příjemce k výzvě MAS Vodňanská ryba, z.s. Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra  I, číslo výzvy:  493/03_16_047/CLLD_16_01_073 a k výzvě Sociální podnikání I, reg. číslo výzvy: 479/03_16_047/CLLD_16_01_073.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Pokud se semináře zúčastníte, potvrďte svoji účast na e-mailové adresu: kadlecova@masvodryba.cz

Pozvánka na seminář pro příjemce 2. 4. 2019 Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I. a sociální podnikání I

vloženo 21. 3. 2019

Pozvánka na seminář pro žadatele

Dne 21.3.2019 od 13.00 hodin se uskuteční seminář pro žadatele k výzvě MAS Vodňanská ryba, z.s. Podpora sociálních a návazných služeb  II, číslo výzvy:  801/03_16_047/CLLD_16_01_073. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Pokud se semináře zúčastníte, potvrďte svoji účast na e-mailové adresu: kadlecova@masvodryba.cz

Pozvánka na seminář k výzvě Podpora sociálních a návazných služeb II

vloženo 12. 3. 2019


Jednání Programového výboru

vloženo 31. 10. 2018


Seznam žádostí o podporu

vloženo 30. 7. 2018


Prodloužení termínu pro podávání žádostí

MAS Vodňanská ryba prodlužuje termín pro podávání žádostí o podporu do výzvy na Podporu sociálních a návazných služeb, komunitní centra I. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 5. 2018 do 12 hodin - viz příloha Modifikovaná výzva Text výzvy Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I final.pdf 

vloženo 9. 4. 2018
Facebook