Úspěšné projekty

MAS opakovaně připravuje záměry do programů Leader a dalších grantových či dotačních programů. Při přípravě těchto záměrů jsou do procesu zpracování zapojeni aktivní subjekty v rámci MAS, jsou zohledňovány požadavky, návrhy a připomínky členů MAS a ostatních partnerů působích na území MAS.

 

Region MAS Vodňanská ryba má již praktické zkušenosti s metodou Leader, doposud nerealizovala vlastní rozvojovou strategii.

 

Subjekty z území MAS Vodňanská ryba realizovaly úspěšně projekty v rámci záměru MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v programu Leader ČR 2005:

 

Projekt „Centrum merénských koní v Čechách"

(realizátor projektu: Martina Jestřábová, Chrastiny 69 - Na křižatkách)

 

Cílem projektu bylo založit chov Mérenských koní v Čechách a podpořit tak aktivity realizátora projektu v oblasti agroturistiky a provozování volnočasových aktivit dětí a mládeže pro zdravé i handicapované (jezdecké kroužky, hiporehabilitace).

 


Rekonstrukce výběhů - výstavba pevné ohrady


Plemenný hřebec Accoudoir, Nákladní přívěs pro přepravu živých zvířat

 

Projekt „Společenské centrum Křtětice“

(realizátor projektu: Město Vodňany)

Projekt řešil rekonstrukci nevyužívaného objektu. V rekonstruované budově byla nově umístěna knihovna, společenská místnost, která slouží k setkávání občanů a k pořádání různých akcí. Sbor dobrovolných hasičů objekt využil k umístění hasičské techniky.

 

 

Projekt „Geografický informační systém – pravá ruka starosty“

(realizátor projektu: DSO Blanicko otavského regionu)

 

MAS v roce 2005 a 2006 úspěšně realizovala projekt „Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v Blanicko-otavském regionu“ (v programu LEADER+ (Investiční záměr c) 2.skupina - osvojování schopností). Výstupy projektu byly využity jako podklad pro zpracování strategie MAS na plánovací období 2007 – 2013.   V rámci projektu byl mj. proveden průzkum potřeb obyvatel území ve formě místního šetření (provedeny řízené rozhovory s představiteli obcí regionu MAS (tj. v té době území Blanicko-otavského regionu).

Facebook