Programový rámec MAS

 

Programový rámec IROP

 

Na období 2021 – 2027 MAS Vodňanská ryba bude plnit Programový rámec IROP, který byl schválen Programovým výborem 1. 12. 2022 a byl předám ke schválení ŘO IROP. Programový rámec IROP splnil veškeré podmínky programu a byl vydán dne 7. 2. 2023 Akceptační dopis.

MAS Vodňanská ryba, z. s. pro žadatele nastavila 4 opatření realizované prostřednictvím IROP, které vzešla z identifikovaných potřeb celého území MAS Vodňanská ryba v rámci komunitního projednávání a zjištěné absorpční kapacity.

Nastavená opatření jsou v souladu se specifickými cíli IROP a Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vodňanská ryba, z. s. s názvem Lidem venkovu, venkov lidem II.

Strategie (dále SCLLD) je k dispozici na webové stránce MAS: SCLLD 2021-2027 - MAS Vodňanská ryba, z. s. (vodnanskaryba.eu)

V rámci SCLLD v programovém období 2021 -2027 se bude MAS věnovat opatření:

  • DOPRAVA
  • HASIČI
  • VZDĚLÁVÁNÍ
  • VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

 

Programový výbor MAS schválil rezervovanou finanční částku pro vybraná opatření 1. 12. 2022. Celková alokace pro období 2021 -2027 je ve výši 31,5 mil. Kč.

Facebook