Šablony II

Seminář 7. 12. 2021

MAS Vodňanská ryba, z. s. organizuje dne 7. 12. 2021 v 13h seminář s názvem „Šablony II – ukončování projektů“.

 

Pozvánka na seminář Šablony II – 7. 12. 2021

Seminář Šablony II - administrace a realizace projektů.pptx

 

Na semináři se budeme zabývat přípravou Závěrečnou zprávou o realizaci včetně vypořádáním výzvy k doplnění, závěrečnou vratkou, finančním vypořádáním a archivací.

 

Seminář je zdarma.

vloženo 9. 10. 2021

Seminář 20. 10. 2020

MAS Vodňanská ryba, z. s. organizuje dne 20. 10. 2020 ve 14h seminář s názvem „Šablony II – administrace a realizace projektů II“.

Pozvánka na seminář Šablony II – 20. 10. 2020

Prezentace semináře Šablony II – 20. 10. 2020

Doporučuji mít sebou připravenou Kalkulačku indikátorů z prvého a z aktuálního monitorovacího období, notebook sebou.

Seminář je zdarma.

Seminář je zaměřen převážně pro školy na území MAS Vodňanská ryba, z. s., u kterých došlo k dopadům do harmonogramu realizace aktivit projektu kvůli pandemii koronaviru.

V rámci semináře si oživíme administraci průběžných Zpráv o realizaci, ujasníme si konkrétní aktivity včetně indikátorů, projdeme Žádost o změnu, vyřešíme změny harmonogramu realizace vašich aktivit projektu a nastavíme si následující kroky k úspěšné realizaci projektu.

vloženo 10. 9. 2020

Seminář 17. 10. 2019

MAS Vodňanská ryba, z. s. organizuje dne 17. 10. 2019 v 10h seminář s názvem „Šablony II – administrace a realizace projektů“.

Pozvánka na seminář Šablony II – 17. 10. 2019

Na semináři je nutné mít notebook, seminář je zdarma.

Projdeme aktivity, indikátory, příklady z praxe a určitě si oživíme orientaci v systému ISKP14+, následně přípravu Zprávy o realizaci, podle časových možností i Žádost o změnu v projektu. Vycházet budeme hlavně z Vašich šablon, které realizujete.

vloženo 23. 9. 2019
Výzva MŠMT Šablony II

MŠMT zveřejnilo výzvu k Šablonám II pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ 

Více  informací zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Kontaktní osoba pro animaci škol a školských zařízení v rámci SCLLD MAS Vodňanská ryba, z.s. a informace k plánované výzvě: 

Ing. Bc. Jitka Rojíková, rojikova@masvodryba.cz tel.: 603 309 543

vloženo 5. 3. 2018

Facebook