ŠABLONY III

Seminář 23. 11. 2021

MAS Vodňanská ryba, z. s. organizuje dne 23. 11. 2021 v 13h seminář s názvem „Šablony III – administrace a realizace projektů“.

 

Pozvánka na seminář Šablony III – 23. 11. 2021

 

Na semináři se budeme zabývat administrací v období realizace Vašich projektů, přípravou Zpráv o realizaci (ZoR) včetně vypořádáním výzvy k doplnění ZoR, vykazováním výstupů projektů a přípravou Žádosti o změnu (ŽoZ).

 

Seminář je zdarma.

vloženo 9. 10. 2021

Seminář 10. 11. 2020

Seminář Šablony III se ruší.

Náhradní termín se předpokládá v měsíci prosinec/leden.

Z důvodu zrušení semináře využijte zatím informace z prezentace ŘO OP VVV:

Prezentace výzvy č. 02_20_080 Šablony III

 

MAS Vodňanská ryba, z. s. organizuje dne 20. 10. 2020 ve 14h seminář s názvem „Šablony III“.

Pozvánka na seminář Šablony III – 10. 11. 2020

Na semináři se seznámíme s výzvou, projdeme pokyny k vyplnění dotazníkového šetření. Pro školy, které mají již ve sběru dat k vyplnění Dotazník doporučuji vzít sebou.

Dále si ujasníme změny oproti Šablonám II a u některých škol žádost o podporu v ISKP14+ založíme. Notebook sebou.

Seminář je zdarma.

vloženo 8. 10. 2020

Výzva Šablony III

Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 31. března 2020 výzvu Šablony III č. 02_20_080 pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

 

Žádost o podporu je možné podávat od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021 do 14:00 hodin.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. června 2023.

Minimální délka trvání projektu: 12 měsíců

Maximální délka trvání projektu: 24 měsíců

 

V rámci bezplatné konzultace MAS Vodňanská ryba, z. s. zajistí školám metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon, zpracování žádosti o podporu, následně zpracování zpráv o realizaci včetně zprávy závěrečné a udržitelnosti projektu, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, zadávání dat do monitorovacích systémů atd.

 

V území MAS Vodňanská ryba, z. s. můžou získat bezplatné konzultace školy:

 • MŠ "SLUNÍČKO" Vodňany s.r.o.
 • MŠ Vodňany, Smetanova
 • MŠ Bavorov
 • 1. MŠ Protivín
 • 2. MŠ Protivín
 • MŠ Číčenice
 • MŠ Drahonice
 • MŠ Oslov
 • MŠ Putim
 • ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
 • ZŠ a MŠ Záhoří
 • ZŠ a MŠ Kluky
 • ZŠ a G Vodňany
 • ZŠ Vodňany, nám. 5. května
 • ZŠ Bavorov
 • ZŠ Protivín

 

Veškerou dokumentaci k výzvě najdete:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

vloženo 3. 4. 2020

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Řídící orgán OP VVV bude vyhlašovat výzvu na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III v plánovaném termínu konec března/začátek dubna.

 

Podporované aktivity: personální šablony budou zachovány včetně chůvy pro MŠ, ze stávajících šablon zůstanou projektové dny se zapojením odborníka z praxe do výuky, klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, využití ICT ve vzdělávání (platí pro MŠ i ZŠ), sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení (MŠ i ZŠ), odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči (MŠ i ZŠ), tandemová výuka (pouze ZŠ), novou šablonou bude zahraniční mobilita pedagogických pracovníků

 

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, rodiče dětí a žáků, veřejnost

 

Typy příjemců: mateřské a základní školy

 

Změny ve výzvě Šablony III:

 • předpokládaná alokace na projekt je 200 000 Kč na subjekt + 1500 Kč na dítě/žáka
 • z nabídky šablon z předchozích výzev nebude šablona DVPP a všechny ostatní, které nejsou uvedeny v podporovaných aktivitách výzvy
vloženo 22. 3. 2020

Facebook