Co je Leader

Program Evropské unie, který od 2. poloviny 90. let podporuje všestranný a udržitelný rozvoj venkovských regionů. Poskytuje jim finanční podporu na realizaci strategie, kterou zformuluje místní partnerství soukromých a veřejných subjektů. Toto místní partnerství pak rozhoduje o rozdělení finančních prostředků mezi konkrétní projekty, jimž je strategie naplňována.
Principy sdílené odpovědnosti, přímé demokracie, inovativního přístupu, přesvědčení, že místní problémy je možné řešit na místní úrovni - to jsou základní charakteristiky, které odlišují program LEADER od všech tradičních dotačních titulů.

LEADER je určen k financování projektů místních subjektů (neziskových organizací, podnikatelů, malých podniků, obcí) ve venkovských oblastech, účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život atd. společným postupem.

Je vhodný pro území s 10 - 100 tis. obyvatel, které má svoji tématicky integrovanou strategii rozvoje (tzv. místní rozvojová strategie).

Předkladatelem strategie (žadatelem o úhrnný příspěvek) je MAS, nikoliv obec nebo sdružení obcí. A je to také MAS, která řídí realizaci schválené strategie a vybírá jednotlivé projekty, které mají být podpořeny.

Myšlenka LEADER je na území MAS Vodňanská ryba známa od roku 2003, kdy Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu inicioval zapojení se do tohoto programu. Tímto krokem bylo následně v roce 2004 založeno občanské sdružení Vodňanská ryba.

Facebook