11. VÝZVA – Komunitní centra II11. výzva - přijaté žádosti

vloženo 25. 10. 2019

Výzva č. 11 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 23. 9. 2019 svou 11. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP- Rozvoj komunitních center II“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). 

 

Výzva č. 11 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

 

Kontrolní listy – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy – kontrola věcného hodnocení

 

Výzva je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 62 – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna v tomto odkazu

www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Pod výše uvedeným odkazem jsou zveřejněny všechny důležité dokumenty k nadřazené výzvě.

 

Důležité dokumenty k výzvě MAS:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha 4C Osnova studie proveditelnosti – Komunitní centra

Obecná pravidla

 

Pozvánka na seminář 10.10.2019 – 11. výzva

Prezentace - 11. výzva - IROP - 10.10.2019

vloženo 23. 9. 2019

Facebook