12. VÝZVA – Bezpečná doprava II


12. výzva - Věcné hodnocení žádostí

vloženo 17. 3. 2020

Jednání komisí 10. 3. 2020

vloženo 12. 3. 2020

12. výzva - přijaté žádosti

vloženo 6. 1. 2020

Výzva č. 12 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 25. 11. 2019 svou 12. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy II“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). 

 

Výzva č. 12 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

 

Kontrolní listy – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy – kontrola věcného hodnocení

 

Výzva je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna v tomto odkazu

www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Pod výše uvedeným odkazem jsou zveřejněny všechny důležité dokumenty k nadřazené výzvě.

 

Důležité dokumenty k výzvě MAS:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.4, platnost od 8. 10. 2019)

Příloha 1 Postup pro podání ŽoP v MS2014+

Příloha 4D Osnova studie proveditelnosti – Bezpečnost dopravy

Příloha 5 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

Obecná pravidla (verze 1. 13, platnost od 15.10.2019)

 

Pozvánka na seminář 12.12. 2019 – 12. výzva

Prezentace – 12. výzva – IROP – 12.12.2019

vloženo 25. 11. 2019

Facebook