6. VÝZVA – Komunitní centra


6. výzva - hodnocení projektů

vloženo 19. 2. 2019

Jednání 14. 2. 2019

vloženo 18. 2. 2019

6. výzva - přijaté žádosti

vloženo 17. 12. 2018

Výzva č. 6 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 15. 11. 2018 svou 6. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj komunitních center“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

6. výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. má vazbu na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“

 

Výzva č. 6 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení přijatelnosti

 

Kontrolní listy – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy – kontrola věcného hodnocení

 

 

Důležité dokumenty k výzvě:

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha 3 Metodické listy indikátorů

Příloha 4C Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj komunitních center

 

Obecná pravidla

 

Pozvánka na seminář 22.11.2018 – 6. výzva

Seminář pro žadatele a příjemce 22.11.2018 – 6. výzva

vloženo 15. 11. 2018

Facebook