7. VÝZVA – Cyklodoprava


7. výzva - hodnocení žádostí

vloženo 17. 3. 2020

Jednání komisí 10. 3. 2020

vloženo 12. 3. 2020

7. výzva - přijaté žádosti

vloženo 20. 11. 2019

Výzva č. 7 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 14. 10. 2019 svou 7. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj cyklodopravy“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). 

 

Modifikace Výzvy č. 7 – IROP

Příloha č. 2 – změna kritéria věcného hodnocení

Výzva č. 7 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

Kontrolní listy – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy – kontrola věcného hodnocení

 

Výzva je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna v tomto odkazu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Pod výše uvedeným odkazem jsou zveřejněny všechny důležité dokumenty k nadřazené výzvě.

 

Důležité dokumenty k výzvě MAS:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha 4E Osnova studie proveditelnosti – Cyklodoprava

Obecná pravidla

 

Pozvánka na seminář 24.10.2019 – 7. výzva

Prezentace - 7. výzva IROP

vloženo 14. 10. 2019

Facebook