Členství v MAS

MAS VODŇANSKÁ RYBA je otevřené sdružení a vítá všechny nové členy, kteří mají zájem spolupracovat!!!

Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby - podnikatelé, výrobci, spolky a neziskové organizace, subjekty státní správy, zástupci místní samosprávy apod.
MAS má ambice spojit aktivní podnikatele, neziskové organizace a místní samosprávy působící v zájmovém území regionu.
Zájemci o činnost MAS se mohou nadále zapojit, aniž by dosud byli členy. MAS je otevřená dalším zájemcům o rozvoj zdejšího regionu.

 

Vznik členství

 1. Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která sídlí či působí v regionu územní působnosti spolku, a která se ztotožňuje s posláním spolku.
 2. Členové jsou přijímáni do spolku na základě své přihlášky. Přihláškou zájemce o členství vyjadřuje svou vůli být vázán stanovami spolku a dalšími předpisy spolku a svůj souhlas s evidencí údajů o sobě v seznamu členů spolku.
 3. O přijetí člena rozhoduje Valná hromada.

 

Práva členů

Každý člen spolku má právo:

 1. podílet se na činnosti spolku a účastnit se jednání Valné hromady,
 2. účastnit se aktivit pořádaných spolkem,
 3. podávat návrhy a podněty pro činnost spolku Programového výboru,
 4. kdykoliv se vyjádřit k aktivitám spolku,
 5. volit a být volen do orgánů spolku,

 

Povinnosti členů

Každý člen spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy spolku a usnesení orgánů spolku,
 2. řádně a včas platit členské příspěvky,
 3. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
 4. účastnit se jednání Valné hromady a všech dalších orgánů spolku, jichž je členem, nebo se řádně omluvit.

 


Přihláška do sdružení je umístěna v sekci Dokumenty MASKontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím