Úspěšné projekty

MAS opakovaně připravuje záměry do programů Leader a dalších grantových či dotačních programů. Při přípravě těchto záměrů jsou do procesu zpracování zapojeni aktivní subjekty v rámci MAS, jsou zohledňovány požadavky, návrhy a připomínky členů MAS a ostatních partnerů působích na území MAS.

 

Region MAS Vodňanská ryba má již praktické zkušenosti s metodou Leader, doposud nerealizovala vlastní rozvojovou strategii.

 

Subjekty z území MAS Vodňanská ryba realizovaly úspěšně projekty v rámci záměru MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v programu Leader ČR 2005:

 

Projekt „Centrum merénských koní v Čechách"

(realizátor projektu: Martina Jestřábová, Chrastiny 69 - Na křižatkách)

 

Cílem projektu bylo založit chov Mérenských koní v Čechách a podpořit tak aktivity realizátora projektu v oblasti agroturistiky a provozování volnočasových aktivit dětí a mládeže pro zdravé i handicapované (jezdecké kroužky, hiporehabilitace).Rekonstrukce výběhů - výstavba pevné ohrady


Plemenný hřebec Accoudoir, Nákladní přívěs pro přepravu živých zvířat


Projekt „Společenské centrum Křtětice“

(realizátor projektu: Město Vodňany)

Projekt řešil rekonstrukci nevyužívaného objektu. V rekonstruované budově byla nově umístěna knihovna, společenská místnost, která slouží k setkávání občanů a k pořádání různých akcí. Sbor dobrovolných hasičů objekt využil k umístění hasičské techniky.
Projekt „Geografický informační systém – pravá ruka starosty“

(realizátor projektu: DSO Blanicko otavského regionu)

 

MAS v roce 2005 a 2006 úspěšně realizovala projekt „Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v Blanicko-otavském regionu“ (v programu LEADER+ (Investiční záměr c) 2.skupina - osvojování schopností). Výstupy projektu byly využity jako podklad pro zpracování strategie MAS na plánovací období 2007 – 2013.   V rámci projektu byl mj. proveden průzkum potřeb obyvatel území ve formě místního šetření (provedeny řízené rozhovory s představiteli obcí regionu MAS (tj. v té době území Blanicko-otavského regionu).Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím