OPZ - Základní informace

Projekt je zaměřen na podporu prorodinných opatření v území MAS, tj. slaďování péče rodičů o děti s prací a s výkonem jejich zaměstnání, na podporu rodičů s malými dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, aktivizaci seniorů a na rozvoj přirozených vazeb v komunitách obcí v území MAS. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: Dětský komunitní klub, Venkovské komunitní tábory, Rodičovský klub a Mezigenerační klub pro všechny generace (nejen pro seniory).

Facebook