13. VÝZVA - Bezpečná doprava III

Výzva č. 13 – IROP

Výzva č. 13 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

Výzva je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna v tomto odkazu

www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Pod výše uvedeným odkazem jsou zveřejněny všechny důležité dokumenty k nadřazené výzvě.

Důležité dokumenty k výzvě MAS:

Obecná pravidla (1.13, platnost od 15.10. 2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.4, platnost od 8. 10. 2019)

Příloha 1 Postup pro podání ŽoP v MS2014+

Příloha 4D Osnova studie proveditelnosti – Bezpečnost dopravy

Příloha 5 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

 

Pozvánka na seminář 6. 10. 2020 – 13. výzva

vloženo 14. 9. 2020

Facebook