13. VÝZVA - Bezpečná doprava III


13. výzva - věcné hodnocení projektů

vloženo 12. 4. 2021

13. výzva - přijaté žádosti

vloženo 4. 1. 2021

Výzva č. 13 – IROP

Dne 16. 10. 2020 byla modifikována 13. výzva s názvem MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy III. Modifikace výzvy spočívá v prodloužení lhůty ukončení příjmu žádostí o podporu.

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je posunut z data 31. 10. 2020 12:00 na 31. 12. 2020 12:00.

Modifikovaná výzva č. 13 – aktuální

Výzva č. 13 – IROP - neplatné

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list – kontrola věcného hodnocení

Výzva je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna v tomto odkazu

www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Pod výše uvedeným odkazem jsou zveřejněny všechny důležité dokumenty k nadřazené výzvě.

Důležité dokumenty k výzvě MAS:

Obecná pravidla (1.13, platnost od 15.10. 2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.4, platnost od 8. 10. 2019)

Příloha 1 Postup pro podání ŽoP v MS2014+

Příloha 4D Osnova studie proveditelnosti – Bezpečnost dopravy

Příloha 5 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

 

Pozvánka na seminář 6. 10. 2020 – 13. výzva

Prezentace 13. výzva IROP 6. 10. 2020.pdf

vloženo 14. 9. 2020

Facebook