2. VÝZVA – Sociální podnikání

2. výzva - vybrané žádosti

vloženo 5. 11. 2018

2. výzva - přijaté žádosti

vloženo 17. 9. 2018

2. výzva - prezentace

vloženo 5. 9. 2018

Výzva č. 2 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 1. 8. 2018 svou 2. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Sociální podnikání“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)​

 

Výzva č. 2 – IROP

 

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

 

Výzva MAS  je vyhlášena  na základě průběžné výzvy IROP č. 65 – Sociální podnikání - integrované projekty CLLD, která je zveřejněna  v tomto odkazu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

pod výše uvedeném odkazu jsou také zveřejněny všechny důležité dokumenty např. – Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vzory příloh.

 

Důležité dokumenty:

 

Postup pro podání žádosti v MS2014+­­ 65. výzva

Osnova Podnikatelského plánu

 

Dokumenty MAS:

 

Interní postupy MAS pro IROP

https://www.vodnanskaryba.eu/zet/File/interni-postupy-irop-red

 

Strategie MAS

https://www.vodnanskaryba.eu/zet/File/drop/strategie_clld_-_verze_5-1501568185

 

Stanovy MAS

https://www.vodnanskaryba.eu/mas/stanovy

 

vloženo 30. 7. 2018

Facebook