4. VÝZVA – Infrastruktura pro vzdělávání

4. výzva Programu rozvoje venkova

4. výzva Programu rozvoje venkova - stornována

vloženo 18. 2. 2019


4. výzva - přijaté žádosti

vloženo 2. 11. 2018

Seminář 20. 09. 2018

vloženo 20. 9. 2018

Pozvánka na seminář

vloženo 13. 9. 2018

Výzva č. 4 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 12. 9. 2018 svou 4. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

 

Výzva č. 4 – IROP 

 

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

 

Výzva je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna v tomto odkazu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast.

Pod výše uvedeným odkazem jsou zveřejněny všechny důležité dokumenty např. Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Přílohy Specifických pravidel.

 

Důležité dokumenty:

 

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu 

Osnova Studie proveditelnosti_výzva_68 

vloženo 11. 9. 2018

Facebook