9. VÝZVA – Infrastruktura pro vzdělávání

Výzva č. 9 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 20. 5. 2019 svou 9. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

 

Výzva č. 9 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

 

Výzva je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD, která je zveřejněna v tomto odkazu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Pod výše uvedeným odkazem jsou zveřejněny všechny důležité k nadřazené výzvě.

 

Důležité dokumenty k výzvě MAS:

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha 4D Osnova studie proveditelnosti – Terminály

Příloha 17 Postup pro zpracování CBA v MS2014+

 

Obecná pravidla 

 

Pozvánka na seminář 30.5.19 – 9. výzva

Prezentace - 9. výzva IROP 30.5.2019

vloženo 20. 5. 2019

Facebook