1. VÝZVA – Infrastruktura sociálních služeb


1. výzva - podané žádosti

vloženo 1. 8. 2018

Výzva č. 1 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z.s. vyhlašuje dne 28. 6. 2018 svou 1. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)

 

Výzva č. 1 – IROP

 

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

 

Výzva MAS  je vyhlášena na základě průběžné výzvy IROP č. 62 – Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD, která je zveřejněna  v tomto odkazu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

pod výše uvedeném odkazu jsou také zveřejněny všechny důležité dokumenty např. – Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vzory příloh.

 

Důležité dokumenty:

 

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Osnova studie proveditelnosti_výzva_62

 

Dokumenty MAS:

 

Interní postupy MAS pro IROP

https://www.vodnanskaryba.eu/zet/File/interni-postupy-irop-red

 

Strategie MAS

https://www.vodnanskaryba.eu/zet/File/drop/strategie_clld_-_verze_5-1501568185

 

Stanovy MAS

https://www.vodnanskaryba.eu/mas/stanovy

 

Pozvánka na seminář pro žadatele a příjemce

Prezentace ze semináře k 1. Výzvě – IROP – 12.7.2018

vloženo 29. 6. 2018

Facebook