8. VÝZVA – Infrastruktura pro ZŠ


8. výzva - hodnocení

vloženo 19. 2. 2019

Jednání 14. 2. 2019

vloženo 18. 2. 2019

8. výzva - přijaté žádosti

vloženo 17. 12. 2018

Výzva č. 8 – IROP

MAS Vodňanská ryba, z. s. vyhlašuje dne 15. 11. 2018 svou 8. výzvu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol“ v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

 

Výzva č. 8 – IROP

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení přijatelnosti

 

Kontrolní listy – kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy – kontrola věcného hodnocení

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné výzvy ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“, která je zveřejněna v tomto odkazu: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

 

Důležité dokumenty k výzvě:

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha 1 – Postup pro podání žádosti v MS2014+

Příloha 3 – Metodické listy indikátorů

Příloha 4B Osnova studie proveditelnosti

Příloha 6 – Dokladování způsobilých výdajů

 

Obecná pravidla

 

Pozvánka na seminář 22. 11. 2018 – 8. výzva 

Seminář pro žadatele a příjemce 22.11.2018 – 8. výzva

vloženo 15. 11. 2018

Facebook