Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany

 

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá intenzivně na Vodňansku již od roku 2005. Ve spolupráci s městem Vodňany připravila MAS Vodňanská ryba, z.s. v této oblasti několik dalších aktivit, ke kterým patří především tvorba nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Vodňany pro roky 2020 – 2022, tvorba akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Vodňansku pro rok 2019, monitoring plnění aktivit akčního plánu z roku 2018, diskusní kulaté stoly se starosty obcí ORP Vodňany, veřejná setkání a tvorba katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

 

Do procesu komunitního plánování jste zváni, zapojit se můžete prostřednictvím účasti v pracovních skupinách a dalších aktivitách. Informace sledujte na www.vodnanskaryba.eu, nebo na www stránkách partnera města Vodňany – www.vodnany.eu

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.4. 9. 2019Národní rozvojový program mobility pro všechny

27. 3. 2019

V předvánočním čase se dne 12. 12. 2018 sešly obě pracovní skupiny – PS Senioři a osoby se zdravotním postižením a PS Rodiny s dětmi a osoby v krizi, aby společně prodiskutovaly, event. doplnily a dopracovaly Monitorovací zprávu z realizace a plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na rok 2018 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Vodňany na rok 2019.

 

Následně dne 7. 1. 2019 oba dokumenty schválila Řídící skupina komunitního plánování.

 

22. 1. 2019

9. 10. 2018

27. 6. 2018 se opět sešla PS Senioři a osoby se zdravotním postižení a PS Rodiny s dětmi a osoby v krizi. Na tomto setkání se přítomní seznámili především se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

25. 7. 2018

OPĚT ZAČÍNÁME PLÁNOVAT SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ORP Vodňany“

reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/16_063/0006543

 

MAS Vodňanská ryba tímto projektem navazuje na předchozí procesy plánování sociálních služeb v ORP Vodňany. Poslední střednědobý plán byl zpracován na období 2015 - 2017. Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ORP Vodňany“ je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb, vychází z hlavních priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních a doprovodných služeb přispěje k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob. Služby mají být dobře dostupné jejich uživatelům, což přispívá k nezávislému způsobu života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci jejich uživatelů. Realizací projektu se zvýší informovanost cílových skupin a veřejnosti o dostupnosti sociálních služeb.

 

Dlouholetým partnerem projektu je město Vodňany. Potřebnost projektu vychází ze zákona: obce mají povinnost zajišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území, zajišťovat dostupnost informací o sociálních službách, spolupracovat s dalšími obcemi, krajem a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci obyvatelům a mohou zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

 

V průběhu projektu na dotčeném území provedeme aktuální průzkum potřeb cílových skupin, zpracujeme aktuální analýzy, zformulujeme aktuální priority a záměry, zpracujeme akční plán na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020 - 2022 a vydáme Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Vodňany. Vše proběhne komunitní metodou v pracovních skupinách zaměřených na seniory a osoby se zdravotním postižením a na rodiny s dětmi a osoby v krizi.

Do pracovních skupin se může zapojit kdokoli, kdo má co říci k sociálním službám na území ORP Vodňany (Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany).

 

V rámci projektu proběhne i spolupráce mezi ORP Vodňany a Jihočeským krajem a rozvine se spolupráce napříč krajem, aby byly správně nastaveny i sociální služby s místními přesahy. Finální verzi Střednědobého plánu sociálních služeb na roky 2020 – 2022 projednají na svém setkání starostové obcí ORP Vodňany.

Více informací naleznete na www.vodnanskaryba.eu

 

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba, z.s.

11. 4. 2018


Kontakty

Sídlo a kancelář MAS:

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek

8 - 14 hodin 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS,

vedoucí zaměstnanec CLLD, projektová manažerka

tel: +420 602 373 536

cepakova@masvodryba.cz

masvodryba@centrum.cz

 

Ing. Bc. Jitka Rojíková

projektová manažerka

tel: +420 603 309 543

rojikova@masvodryba.cz

 

Ing. Monika Kadlecová

projektová manažerka,

finanční manažerka

tel: +420 725 353 150

kadlecova@masvodryba.cz

 

Mgr. Barbora Křížková-Louženská

manažerka KA MAP II

barbora.louzenska
@seznam.cz

tel: 728 736 245

 

Bc. Jitka Egertová

finanční manažerka, účetní

 

 

Dětský klub "Rybka"

a příměstské tábory 
klubrybka@masvodryba.cz 
tel: 602 373 536

 

Bc. Klára Pokorná

vychovatelka

tel: 774 856 611

 
Bc. Kristýna Centková

vychovatelka

tel: 774 902 700 

 

Hanna Brožová

vychovatelka

tel: 734 274 447

 

Pavla Žílová

doprovod na zájmové kroužky, tel: 603 812 958

 

 

Identifikační údaje:

Název MAS (oficiální):

MAS Vodňanská ryba, z.s.
Právní forma MAS:

zapsaný spolek
IČ: 266 63 996

Datová schránka: qfausyg

 

Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím