Archiv - Dětský komunitní klub Rybka

Přihláška do dětského klubu

vloženo 5. 12. 2018

Zpravodaj města Vodňany - září 2018

Vážení čtenáři,

sešel se týden s týdnem, uplynul celý měsíc, a my opět usedáme k pracovnímu stolu, abychom pro Vás napsaly článek o činnosti příměstského tábora „Rybka“. V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovaly o charakteru našeho tábora a poděkovaly všem, kteří nám pomohli s realizací prvních čtyř turnusů. Tentokrát bychom se rády ohlédly za druhou polovinou našeho programu, tj. turnusem pátým až osmým, tedy posledním.

Do druhé poloviny prázdnin jsme nevstupovali jako úplní začátečníci, ale mohli jsme již čerpat ze zkušeností z předchozích týdnů. Mnohé tváře se k nám vrátily, leckteré hry se staly nedílnou součástí programu a i naše přesuny a pochody se staly běžným děním v „ruchu“ našeho města.  Jeden z přesunů byl však charakteru natolik význačného, že bychom jej měly vyzdvihnout.

Došlo k přesunu celého tábora včetně materiálního vybavení! Z původního zázemí v ZŠG Vodňany, budova Výstavní 1128, jsme se v polovině srpna přestěhovali do prostor bývalého plicního oddělení na poliklinice. Sídlíme tedy na adrese Jiráskova 116. Tyto prostory budeme využívat i dále, a sice pro Dětský klub „Rybka“, který otevíráme hned od září. O tom ale bylo již více napsáno v předchozích číslech Zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že „Rybka“ doposud nevlastnila žádný nábytek, bylo nutné jej zajistit. Pomocnou ruku nám podala ZŠG Vodňany, která nám přenechala vyřazené vybavení svých družin. Za vstřícné jednání a ochotu zorganizovat rychlý přesun nábytku během letních prázdnin, bychom chtěly velice poděkovat paní ředitelce ZŠG Vodňany Mgr. Jarmile Rybáčkové.

I v průběhu druhé poloviny tábora se našli lidé, kteří našim dětem věnovali svůj čas bez nároku na honorář. Na počátku srpna jsme s táborem zavítali do kovářské dílny pana Václava Ebela v Budyni, který nám představil své kovářské řemeslo. Velice mu děkujeme za příjemně strávené tvůrčí odpoledne.

Dále patří poděkování sestrám Kláře a Františce z Kongregace Šedých sester, díky nimž jsme se dozvěděli mnohé o životě v klášteře a mohli si prohlédnout poutní kostel na Lomci.

Opět jsme zavítali na vodňanskou hasičskou zbrojnici, kde nám své povolání přiblížili profesionální hasiči HZS JčK pánové Jiří Šabršula, Michal Vávra a Milan Čečka. Za zajištění prohlídky a pomoc s dětmi děkujeme též dobrovolným hasičům panu Vlastimilu Žákovi a paní Marii Pencové.

Výjimečným zážitkem pro nás byla návštěva pivovaru v Protivíně, kterou nám ochotně umožnila paní Jana Zdeňková. Pivovarem nás provedl pan Stanislav Novotný, jehož zkušeností a znalostí si velice ceníme.

Během srpna jsme se dvakrát vydali do Domova sv. Linharta v Chelčicích, kde se o nás krásně starala paní Mgr. Klára Kavanová-Mušková se svým týmem spolupracovníků. Ať již se jednalo o environmentální program v bylinkové zahradě, nebo o návštěvu Památníku Petra Chelčického, odnesli jsme si v obou případech krásné vzpomínky nejen na velice pěkná místa, ale především na klienty denního stacionáře, jejichž pozitivní energie na nás působila jako živá voda.

V neposlední řadě děkujeme i všem milým a ochotným kuchařkám z jídelny pana Zdeňka Hanuse, které se o nás celé dva měsíce nadstandardně staraly a vařily nám velké dobroty.

Stejně jako v minulém článku bychom závěrem chtěly poděkovat všem táborovým dětem a jejich rodičům. Bylo nám potěšením s vámi prožít prázdniny.

 

Michaela Krpalová, Hana Vavrušková, vedoucí tábora

 

vloženo 11. 10. 2018

Zpravodaj města Vodňany - srpen 2018

Příměstský tábor „Rybka“

 

Vážení čtenáři,

rádi bychom vám oznámili, že v červnu letošního roku zahájil svou činnost Dětský klub „Rybka“. Zřizovatelem klubu je Místní akční skupina Vodňanská ryba, z.s.

První aktivitou, kterou klub realizuje, je příměstský tábor „Rybka“, jenž odstartoval svůj první turnus 9. 7. 2018. Příměstský tábor se koná ve Vodňanech, základnu má v tuto chvíli pronajatu v prostorách ZŠG Vodňany (budova Výstavní 1128) a je dětem otevřen každý pracovní den od 6:45 do 17:00 hod. Účastníky tábora jsou děti prvního stupně vodňanských ZŠ.

Celý projekt tábora jsme vybudovali tzv. na zelené louce. Náš tábor nenavazuje na žádný již probíhající tábor. Vše jsme zařizovali od začátku. Veškeré dokumenty, vybavení i organizaci jsme museli stihnout zajistit ještě před nástupem prvních dětí na tábor, ačkoli času bylo málo. Projekt je hrazen z peněz Evropské unie, a třebaže jsme věděli, že byl schválen, museli jsme vyčkat na „papírové“ oznámení o schválení, bez kterého by tábor nemohl začít.

V době, kdy píšeme tento článek, máme za sebou již čtyři turnusy. Těší nás, že čas a energie, které jsme vložili do příprav, se úročí, a každý den zažíváme řadu hezkých chvil. Ať již výletíme, účastníme se exkurzí, tvoříme, sportujeme, zpíváme nebo si jen tak hrajeme. Máme radost, že program tábora děti baví a mnohé z nich se rozhodly svou účast na táboře prodloužit o další turnusy.

Tímto článkem bychom chtěli vyjádřit veliký dík všem z Vás, milí spoluobčané, kteří jste se zapojili do programu našeho tábora a věnovali jste svůj čas a své znalosti nám a našim dětem. Jmenovitě bychom rádi vyzdvihli SDH Vodňany v čele s panem Vlastimilem Žákem, paní Marii Pencovou a profesionální hasiče HZS JčK pana Tomáše Bače a pana Františka Kohouta. Dále zahradnictví pana Miloslava Plívy včetně jeho milých a ochotných zaměstnankyň paní Zdeňce Franzové a paní Olze Bedákové. Musíme rovněž poděkovat za pomoc paní Jitce Velkové, která nás provedla kostelem Narození Panny Marie. Klobouk dolů smekáme před programem Základní kynologické organizace Vodňany pod vedením pana Miroslava Ryneše a jeho týmu cvičitelek. Velice hezkým zážitkem pro nás bylo i setkání s panem farářem Josefem Prokešem. Nutno podotknout, že všichni výše uvedení se nám věnovali bez nároku na finanční odměnu. Nemenší dík však patří i Cestovní agentuře pana Jiřího Kubíka, který nás buď osobně, nebo v zastoupení panem Pavlem Járou, dovezl na nejeden výlet. 

Velké díky patří v neposlední řadě i rodičům, jež nám svěřili své děti, ceníme si jejich důvěry. Nakonec chceme poděkovat všem táborovým dětem, díky kterým nás naše práce baví a má smysl.

 

Michaela Krpalová, Hana Vavrušková, vedoucí tábora

vloženo 11. 10. 2018

Fotografie z příměstského tábora

8. turnus

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit
#22 Zvětšit
#23 Zvětšit
#24 Zvětšit
#25 Zvětšit
#26 Zvětšit
#27 Zvětšit
#28 Zvětšit
#29 Zvětšit
#30 Zvětšit
#31 Zvětšit
#32 Zvětšit
#33 Zvětšit
#34 Zvětšit
#35 Zvětšit
#36 Zvětšit
#37 Zvětšit
#38 Zvětšit
#39 Zvětšit
#40 Zvětšit
#41 Zvětšit
#42 Zvětšit
#43 Zvětšit
#44 Zvětšit
#45 Zvětšit
#46 Zvětšit
#47 Zvětšit
#48 Zvětšit
#49 Zvětšit
#50 Zvětšit
#51 Zvětšit
#52 Zvětšit
#53 Zvětšit
#54 Zvětšit
#55 Zvětšit
#56 Zvětšit
#57 Zvětšit
#58 Zvětšit
#59 Zvětšit
#60 Zvětšit
#61 Zvětšit
#62 Zvětšit
#63 Zvětšit
#64 Zvětšit
#65 Zvětšit
#66 Zvětšit
#67 Zvětšit
#68 Zvětšit
#69 Zvětšit
#70 Zvětšit
#71 Zvětšit
#72 Zvětšit
#73 Zvětšit
#74 Zvětšit
#75 Zvětšit
#76 Zvětšit
#77 Zvětšit
#78 Zvětšit
#79 Zvětšit
#80 Zvětšit
#81 Zvětšit
#82 Zvětšit
#83 Zvětšit
#84 Zvětšit
#85 Zvětšit
#86 Zvětšit
#87 Zvětšit
#88 Zvětšit
#89 Zvětšit
#90 Zvětšit
#91 Zvětšit
#92 Zvětšit
#93 Zvětšit
#94 Zvětšit
#95 Zvětšit
#96 Zvětšit
#97 Zvětšit
#98 Zvětšit
#99 Zvětšit
#100 Zvětšit
#101 Zvětšit
#102 Zvětšit
#103 Zvětšit
#104 Zvětšit
#105 Zvětšit
#106 Zvětšit
#107 Zvětšit
#108 Zvětšit
#109 Zvětšit
#110 Zvětšit
#111 Zvětšit
#112 Zvětšit
#113 Zvětšit
#114 Zvětšit
#115 Zvětšit
#116 Zvětšit
#117 Zvětšit
#118 Zvětšit
#119 Zvětšit
#120 Zvětšit
#121 Zvětšit
#122 Zvětšit
#123 Zvětšit
#124 Zvětšit
#125 Zvětšit
#126 Zvětšit
#127 Zvětšit
#128 Zvětšit
#129 Zvětšit
#130 Zvětšit
#131 Zvětšit
#132 Zvětšit

 

7. turnus

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit
#22 Zvětšit
#23 Zvětšit
#24 Zvětšit
#25 Zvětšit
#26 Zvětšit
#27 Zvětšit
#28 Zvětšit
#29 Zvětšit
#30 Zvětšit
#31 Zvětšit
#32 Zvětšit
#33 Zvětšit
#34 Zvětšit
#35 Zvětšit
#36 Zvětšit
#37 Zvětšit
#38 Zvětšit
#39 Zvětšit
#40 Zvětšit
#41 Zvětšit
#42 Zvětšit
#43 Zvětšit
#44 Zvětšit
#45 Zvětšit
#46 Zvětšit
#47 Zvětšit
#48 Zvětšit
#49 Zvětšit
#50 Zvětšit
#51 Zvětšit
#52 Zvětšit
#53 Zvětšit
#54 Zvětšit
#55 Zvětšit
#56 Zvětšit
#57 Zvětšit
#58 Zvětšit
#59 Zvětšit
#60 Zvětšit
#61 Zvětšit
#62 Zvětšit
#63 Zvětšit
#64 Zvětšit
#65 Zvětšit
#66 Zvětšit
#67 Zvětšit
#68 Zvětšit
#69 Zvětšit
#70 Zvětšit
#71 Zvětšit
#72 Zvětšit
#73 Zvětšit
#74 Zvětšit
#75 Zvětšit
#76 Zvětšit
#77 Zvětšit
#78 Zvětšit
#79 Zvětšit
#80 Zvětšit
#81 Zvětšit
#82 Zvětšit
#83 Zvětšit
#84 Zvětšit
#85 Zvětšit
#86 Zvětšit
#87 Zvětšit
#88 Zvětšit
#89 Zvětšit
#90 Zvětšit
#91 Zvětšit
#92 Zvětšit
#93 Zvětšit
#94 Zvětšit
#95 Zvětšit
#96 Zvětšit
#97 Zvětšit
#98 Zvětšit
#99 Zvětšit
#100 Zvětšit
#101 Zvětšit
#102 Zvětšit
#103 Zvětšit
#104 Zvětšit
#105 Zvětšit
#106 Zvětšit
#107 Zvětšit
#108 Zvětšit
#109 Zvětšit
#110 Zvětšit
#111 Zvětšit
#112 Zvětšit
#113 Zvětšit

 

6. turnus

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit
#22 Zvětšit
#23 Zvětšit
#24 Zvětšit
#25 Zvětšit
#26 Zvětšit
#27 Zvětšit
#28 Zvětšit
#29 Zvětšit
#30 Zvětšit
#31 Zvětšit
#32 Zvětšit
#33 Zvětšit
#34 Zvětšit
#35 Zvětšit
#36 Zvětšit
#37 Zvětšit
#38 Zvětšit
#39 Zvětšit
#40 Zvětšit
#41 Zvětšit
#42 Zvětšit
#43 Zvětšit
#44 Zvětšit
#45 Zvětšit
#46 Zvětšit
#47 Zvětšit
#48 Zvětšit
#49 Zvětšit
#50 Zvětšit
#51 Zvětšit
#52 Zvětšit
#53 Zvětšit
#54 Zvětšit
#55 Zvětšit
#56 Zvětšit
#57 Zvětšit
#58 Zvětšit
#59 Zvětšit
#60 Zvětšit
#61 Zvětšit
#62 Zvětšit
#63 Zvětšit
#64 Zvětšit
#65 Zvětšit
#66 Zvětšit
#67 Zvětšit
#68 Zvětšit
#69 Zvětšit
#70 Zvětšit
#71 Zvětšit
#72 Zvětšit
#73 Zvětšit
#74 Zvětšit
#75 Zvětšit
#76 Zvětšit
#77 Zvětšit
#78 Zvětšit
#79 Zvětšit
#80 Zvětšit
#81 Zvětšit
#82 Zvětšit
#83 Zvětšit
#84 Zvětšit
#85 Zvětšit
#86 Zvětšit
#87 Zvětšit
#88 Zvětšit
#89 Zvětšit
#90 Zvětšit
#91 Zvětšit
#92 Zvětšit
#93 Zvětšit
#94 Zvětšit
#95 Zvětšit
#96 Zvětšit
#97 Zvětšit
#98 Zvětšit
#99 Zvětšit
#100 Zvětšit
#101 Zvětšit
#102 Zvětšit
#103 Zvětšit
#104 Zvětšit
#105 Zvětšit
#106 Zvětšit
#107 Zvětšit
#108 Zvětšit
#109 Zvětšit
#110 Zvětšit
#111 Zvětšit
#112 Zvětšit
#113 Zvětšit
#114 Zvětšit
#115 Zvětšit
#116 Zvětšit
#117 Zvětšit
#118 Zvětšit
#119 Zvětšit
#120 Zvětšit
#121 Zvětšit
#122 Zvětšit
#123 Zvětšit
#124 Zvětšit
#125 Zvětšit
#126 Zvětšit
#127 Zvětšit
#128 Zvětšit
#129 Zvětšit
#130 Zvětšit
#131 Zvětšit
#132 Zvětšit
#133 Zvětšit
#134 Zvětšit
#135 Zvětšit
#136 Zvětšit
#137 Zvětšit
#138 Zvětšit
#139 Zvětšit
#140 Zvětšit
#141 Zvětšit
#142 Zvětšit
#143 Zvětšit
#144 Zvětšit
#145 Zvětšit
#146 Zvětšit
#147 Zvětšit
#148 Zvětšit
#149 Zvětšit
#150 Zvětšit
#151 Zvětšit
#152 Zvětšit
#153 Zvětšit
#154 Zvětšit
#155 Zvětšit
#156 Zvětšit
#157 Zvětšit
#158 Zvětšit
#159 Zvětšit
#160 Zvětšit
#161 Zvětšit
#162 Zvětšit
#163 Zvětšit
#164 Zvětšit
#165 Zvětšit
#166 Zvětšit
#167 Zvětšit
#168 Zvětšit
#169 Zvětšit
#170 Zvětšit
#171 Zvětšit
#172 Zvětšit
#173 Zvětšit
#174 Zvětšit
#175 Zvětšit
#176 Zvětšit
#177 Zvětšit
#178 Zvětšit
#179 Zvětšit
#180 Zvětšit
#181 Zvětšit
#182 Zvětšit
#183 Zvětšit
#184 Zvětšit
#185 Zvětšit
#186 Zvětšit
#187 Zvětšit
#188 Zvětšit
#189 Zvětšit
#190 Zvětšit
#191 Zvětšit
#192 Zvětšit
#193 Zvětšit
#194 Zvětšit
#195 Zvětšit
#196 Zvětšit
#197 Zvětšit
#198 Zvětšit
#199 Zvětšit
#200 Zvětšit

 

5. turnus

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit
#22 Zvětšit
#23 Zvětšit
#24 Zvětšit
#25 Zvětšit
#26 Zvětšit
#27 Zvětšit
#28 Zvětšit
#29 Zvětšit
#30 Zvětšit
#31 Zvětšit
#32 Zvětšit
#33 Zvětšit
#34 Zvětšit
#35 Zvětšit
#36 Zvětšit
#37 Zvětšit
#38 Zvětšit
#39 Zvětšit
#40 Zvětšit
#41 Zvětšit
#42 Zvětšit
#43 Zvětšit
#44 Zvětšit
#45 Zvětšit
#46 Zvětšit
#47 Zvětšit
#48 Zvětšit
#49 Zvětšit
#50 Zvětšit
#51 Zvětšit
#52 Zvětšit
#53 Zvětšit
#54 Zvětšit
#55 Zvětšit
#56 Zvětšit
#57 Zvětšit
#58 Zvětšit
#59 Zvětšit
#60 Zvětšit
#61 Zvětšit
#62 Zvětšit
#63 Zvětšit
#64 Zvětšit
#65 Zvětšit
#66 Zvětšit
#67 Zvětšit
#68 Zvětšit
#69 Zvětšit
#70 Zvětšit
#71 Zvětšit
#72 Zvětšit
#73 Zvětšit
#74 Zvětšit
#75 Zvětšit
#76 Zvětšit
#77 Zvětšit
#78 Zvětšit
#79 Zvětšit
#80 Zvětšit
#81 Zvětšit
#82 Zvětšit
#83 Zvětšit
#84 Zvětšit
#85 Zvětšit
#86 Zvětšit
#87 Zvětšit

 

4. turnus

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit
#22 Zvětšit
#23 Zvětšit
#24 Zvětšit
#25 Zvětšit
#26 Zvětšit
#27 Zvětšit
#28 Zvětšit
#29 Zvětšit
#30 Zvětšit
#31 Zvětšit
#32 Zvětšit
#33 Zvětšit
#34 Zvětšit
#35 Zvětšit
#36 Zvětšit
#37 Zvětšit
#38 Zvětšit
#39 Zvětšit
#40 Zvětšit
#41 Zvětšit
#42 Zvětšit
#43 Zvětšit
#44 Zvětšit
#45 Zvětšit
#46 Zvětšit
#47 Zvětšit
#48 Zvětšit
#49 Zvětšit
#50 Zvětšit
#51 Zvětšit
#52 Zvětšit
#53 Zvětšit
#54 Zvětšit
#55 Zvětšit
#56 Zvětšit
#57 Zvětšit
#58 Zvětšit
#59 Zvětšit
#60 Zvětšit
#61 Zvětšit
#62 Zvětšit
#63 Zvětšit
#64 Zvětšit
#65 Zvětšit
#66 Zvětšit
#67 Zvětšit
#68 Zvětšit
#69 Zvětšit
#70 Zvětšit
#71 Zvětšit
#72 Zvětšit
#73 Zvětšit
#74 Zvětšit
#75 Zvětšit
#76 Zvětšit
#77 Zvětšit
#78 Zvětšit
#79 Zvětšit
#80 Zvětšit
#81 Zvětšit
#82 Zvětšit
#83 Zvětšit
#84 Zvětšit
#85 Zvětšit
#86 Zvětšit
#87 Zvětšit
#88 Zvětšit
#89 Zvětšit
#90 Zvětšit
#91 Zvětšit
#92 Zvětšit
#93 Zvětšit
#94 Zvětšit
#95 Zvětšit
#96 Zvětšit
#97 Zvětšit
#98 Zvětšit
#99 Zvětšit
#100 Zvětšit
#101 Zvětšit
#102 Zvětšit
#103 Zvětšit
#104 Zvětšit
#105 Zvětšit
#106 Zvětšit
#107 Zvětšit
#108 Zvětšit
#109 Zvětšit
#110 Zvětšit
#111 Zvětšit
#112 Zvětšit
#113 Zvětšit
#114 Zvětšit
#115 Zvětšit
#116 Zvětšit
#117 Zvětšit
#118 Zvětšit
#119 Zvětšit
#120 Zvětšit
#121 Zvětšit
#122 Zvětšit
#123 Zvětšit
#124 Zvětšit
#125 Zvětšit
#126 Zvětšit
#127 Zvětšit
#128 Zvětšit
#129 Zvětšit
#130 Zvětšit
#131 Zvětšit
#132 Zvětšit
#133 Zvětšit
#134 Zvětšit
#135 Zvětšit
#136 Zvětšit
#137 Zvětšit
#138 Zvětšit
#139 Zvětšit
#140 Zvětšit
#141 Zvětšit
#142 Zvětšit
#143 Zvětšit
#144 Zvětšit
#145 Zvětšit
#146 Zvětšit
#147 Zvětšit
#148 Zvětšit
#149 Zvětšit
#150 Zvětšit
#151 Zvětšit
#152 Zvětšit
#153 Zvětšit
#154 Zvětšit
#155 Zvětšit
#156 Zvětšit
#157 Zvětšit
#158 Zvětšit
#159 Zvětšit
#160 Zvětšit
#161 Zvětšit
#162 Zvětšit
#163 Zvětšit
#164 Zvětšit
#165 Zvětšit

 

3. turnus

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit
#22 Zvětšit
#23 Zvětšit
#24 Zvětšit
#25 Zvětšit
#26 Zvětšit
#27 Zvětšit
#28 Zvětšit
#29 Zvětšit
#30 Zvětšit
#31 Zvětšit
#32 Zvětšit
#33 Zvětšit
#34 Zvětšit
#35 Zvětšit
#36 Zvětšit
#37 Zvětšit
#38 Zvětšit
#39 Zvětšit
#40 Zvětšit
#41 Zvětšit
#42 Zvětšit
#43 Zvětšit
#44 Zvětšit
#45 Zvětšit
#46 Zvětšit
#47 Zvětšit
#48 Zvětšit
#49 Zvětšit
#50 Zvětšit
#51 Zvětšit
#52 Zvětšit
#53 Zvětšit
#54 Zvětšit
#55 Zvětšit
#56 Zvětšit
#57 Zvětšit
#58 Zvětšit
#59 Zvětšit
#60 Zvětšit
#61 Zvětšit
#62 Zvětšit
#63 Zvětšit
#64 Zvětšit
#65 Zvětšit
#66 Zvětšit
#67 Zvětšit
#68 Zvětšit
#69 Zvětšit
#70 Zvětšit
#71 Zvětšit
#72 Zvětšit
#73 Zvětšit
#74 Zvětšit
#75 Zvětšit
#76 Zvětšit
#77 Zvětšit
#78 Zvětšit
#79 Zvětšit
#80 Zvětšit
#81 Zvětšit
#82 Zvětšit
#83 Zvětšit
#84 Zvětšit
#85 Zvětšit
#86 Zvětšit
#87 Zvětšit
#88 Zvětšit
#89 Zvětšit
#90 Zvětšit
#91 Zvětšit
#92 Zvětšit
#93 Zvětšit
#94 Zvětšit
#95 Zvětšit
#96 Zvětšit
#97 Zvětšit
#98 Zvětšit
#99 Zvětšit
#100 Zvětšit
#101 Zvětšit
#102 Zvětšit
#103 Zvětšit
#104 Zvětšit
#105 Zvětšit
#106 Zvětšit
#107 Zvětšit
#108 Zvětšit
#109 Zvětšit
#110 Zvětšit
#111 Zvětšit
#112 Zvětšit
#113 Zvětšit
#114 Zvětšit
#115 Zvětšit
#116 Zvětšit
#117 Zvětšit
#118 Zvětšit
#119 Zvětšit
#120 Zvětšit

 

2. turnus

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit
#22 Zvětšit
#23 Zvětšit
#24 Zvětšit
#25 Zvětšit
#26 Zvětšit
#27 Zvětšit
#28 Zvětšit
#29 Zvětšit
#30 Zvětšit
#31 Zvětšit
#32 Zvětšit
#33 Zvětšit
#34 Zvětšit
#35 Zvětšit
#36 Zvětšit
#37 Zvětšit
#38 Zvětšit
#39 Zvětšit
#40 Zvětšit
#41 Zvětšit
#42 Zvětšit
#43 Zvětšit
#44 Zvětšit
#45 Zvětšit
#46 Zvětšit
#47 Zvětšit
#48 Zvětšit
#49 Zvětšit
#50 Zvětšit
#51 Zvětšit
#52 Zvětšit
#53 Zvětšit
#54 Zvětšit
#55 Zvětšit
#56 Zvětšit
#57 Zvětšit
#58 Zvětšit
#59 Zvětšit
#60 Zvětšit
#61 Zvětšit
#62 Zvětšit
#63 Zvětšit
#64 Zvětšit
#65 Zvětšit
#66 Zvětšit
#67 Zvětšit
#68 Zvětšit
#69 Zvětšit
#70 Zvětšit
#71 Zvětšit
#72 Zvětšit
#73 Zvětšit
#74 Zvětšit
#75 Zvětšit
#76 Zvětšit
#77 Zvětšit
#78 Zvětšit
#79 Zvětšit
#80 Zvětšit
#81 Zvětšit
#82 Zvětšit
#83 Zvětšit
#84 Zvětšit
#85 Zvětšit
#86 Zvětšit
#87 Zvětšit
#88 Zvětšit
#89 Zvětšit
#90 Zvětšit
#91 Zvětšit
#92 Zvětšit
#93 Zvětšit
#94 Zvětšit
#95 Zvětšit
#96 Zvětšit
#97 Zvětšit
#98 Zvětšit
#99 Zvětšit
#100 Zvětšit
#101 Zvětšit
#102 Zvětšit
#103 Zvětšit
#104 Zvětšit
#105 Zvětšit
#106 Zvětšit
#107 Zvětšit
#108 Zvětšit
#109 Zvětšit
#110 Zvětšit
#111 Zvětšit
#112 Zvětšit
#113 Zvětšit
#114 Zvětšit
#115 Zvětšit
#116 Zvětšit
#117 Zvětšit
#118 Zvětšit
#119 Zvětšit
#120 Zvětšit
#121 Zvětšit
#122 Zvětšit
#123 Zvětšit
#124 Zvětšit
#125 Zvětšit
#126 Zvětšit
#127 Zvětšit
#128 Zvětšit
#129 Zvětšit
#130 Zvětšit
#131 Zvětšit
#132 Zvětšit
#133 Zvětšit
#134 Zvětšit
#135 Zvětšit
#136 Zvětšit
#137 Zvětšit
#138 Zvětšit
#139 Zvětšit
#140 Zvětšit
#141 Zvětšit
#142 Zvětšit
#143 Zvětšit
#144 Zvětšit
#145 Zvětšit
#146 Zvětšit
#147 Zvětšit
#148 Zvětšit
#149 Zvětšit
#150 Zvětšit
#151 Zvětšit
#152 Zvětšit
#153 Zvětšit
#154 Zvětšit
#155 Zvětšit
#156 Zvětšit
#157 Zvětšit
#158 Zvětšit
#159 Zvětšit
#160 Zvětšit
#161 Zvětšit
#162 Zvětšit
#163 Zvětšit
#164 Zvětšit
#165 Zvětšit
#166 Zvětšit
#167 Zvětšit
#168 Zvětšit
#169 Zvětšit
#170 Zvětšit
#171 Zvětšit
#172 Zvětšit
#173 Zvětšit
#174 Zvětšit
#175 Zvětšit
#176 Zvětšit
#177 Zvětšit
#178 Zvětšit
#179 Zvětšit
#180 Zvětšit
#181 Zvětšit
#182 Zvětšit
#183 Zvětšit
#184 Zvětšit
#185 Zvětšit
#186 Zvětšit
#187 Zvětšit
#188 Zvětšit
#189 Zvětšit
#190 Zvětšit
#191 Zvětšit
#192 Zvětšit
#193 Zvětšit
#194 Zvětšit
#195 Zvětšit
#196 Zvětšit
#197 Zvětšit
#198 Zvětšit
#199 Zvětšit
#200 Zvětšit
#201 Zvětšit
#202 Zvětšit

 

1. turnus

#1 Zvětšit
#2 Zvětšit
#3 Zvětšit
#4 Zvětšit
#5 Zvětšit
#6 Zvětšit
#7 Zvětšit
#8 Zvětšit
#9 Zvětšit
#10 Zvětšit
#11 Zvětšit
#12 Zvětšit
#13 Zvětšit
#14 Zvětšit
#15 Zvětšit
#16 Zvětšit
#17 Zvětšit
#18 Zvětšit
#19 Zvětšit
#20 Zvětšit
#21 Zvětšit
#22 Zvětšit
#23 Zvětšit
#24 Zvětšit
#25 Zvětšit
#26 Zvětšit
#27 Zvětšit
#28 Zvětšit
#29 Zvětšit
#30 Zvětšit
#31 Zvětšit
#32 Zvětšit
#33 Zvětšit
#34 Zvětšit
#35 Zvětšit
#36 Zvětšit
#37 Zvětšit
#38 Zvětšit
#39 Zvětšit
#40 Zvětšit
#41 Zvětšit
#42 Zvětšit
#43 Zvětšit
#44 Zvětšit
#45 Zvětšit
#46 Zvětšit
#47 Zvětšit
#48 Zvětšit
#49 Zvětšit
#50 Zvětšit
#51 Zvětšit
#52 Zvětšit
#53 Zvětšit
#54 Zvětšit
#55 Zvětšit
#56 Zvětšit
#57 Zvětšit
#58 Zvětšit
#59 Zvětšit
#60 Zvětšit
#61 Zvětšit
#62 Zvětšit
#63 Zvětšit
#64 Zvětšit
#65 Zvětšit
#66 Zvětšit
#67 Zvětšit
#68 Zvětšit
#69 Zvětšit
#70 Zvětšit

 

vloženo 26. 9. 2018

Informační schůzka

Informační schůzka pro rodiče dětí přihlášených do Dětského klubu „Rybka“ se koná dne 28. 8. 2018 (úterý) v 16.00 hod. v prostorách MAS Vodňanská ryba, z. s. (1. patro nad bufetem, zasedací místnost), nám. Svobody 10, Vodňany. 

vloženo 14. 8. 2018

Informační schůzka

Informační schůzka pro rodiče dětí přihlášených na příměstský tábor „Rybka“ se koná dne 21. 6. 2018 (čtvrtek) v 16.00 hod. v prostorách MAS Vodňanská ryba, z.s. (1. patro nad bufetem, zasedací místnost), nám. Svobody 10, Vodňany.

vloženo 14. 6. 2018


Příměstské tábory MAS Vodňanská ryba

vloženo 5. 6. 2018

Dětský klub „Rybka“ zahájí činnost

 

     Vážení rodiče, v září minulého roku jsme prováděli průzkum na zjištění předběžného zájmu o zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ, o tzv. Dětský klub. Z 541 oslovených rodičů žáků 1. stupně ZŠ projevilo zájem o Dětský klub s jeho dalšími aktivitami (příměstské tábory a doprovody dětí na zájmové kroužky) celkem 150 rodičů. S ohledem na to byla zpracována a podána žádost o podporu do Operačního programu Zaměstnanost a v uplynulých dnech jsme dostali zprávu, že naše „Rybka“ získala na 3 roky finanční podporu. Znamená to, že ve Vodňanech vzniknou nové služby pro rodiče dětí mladšího školního věku.

     Od září 2018 bude otevřen Dětský klub „Rybka“, který bude zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce pro žáky 1. stupně ZŠ, bude se zabývat aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti dítěte a kompenzovat jednostrannou zátěž ze školy. Zároveň zajistí doprovody přihlášených dětí na zájmové kroužky. Aktivity Dětského klubu budou bezplatné včetně doprovodů na zájmové kroužky, jeho provozní doba bude v pracovní dny od 12 do 18 hodin. V případě vyššího zájmu o doprovázení dětí na kroužky, budou upřednostněny mladší děti doprovázené do vzdálenějších míst našeho města.

     Od července 2018 tj. už v době letošních školních prázdnin, budou organizovány příměstské tábory, které mohou využít všechny děti bez ohledu na to, zda od září nastoupí do Dětského klubu či nikoliv. Příměstské tábory zorganizujeme v osmi týdenních turnusech, vždy v pracovní dny od 7 do 17 hodin. Jsou také bezplatné, rodiče musí hradit pouze obědy, popř. svačiny, pitný režim a event. jízdné a vstupné na výletech a exkurzích. V případě velkého zájmu bude moci být přijato každé dítě max. na 2 po sobě jdoucí turnusy, tj. 10 pracovních dní. Příměstské tábory zahájíme v týdnu od 9. 7. 2018, poslední turnus proběhne v týdnu od 27. 8. 2018.

     Do všech těchto aktivit mohou být zařazeny jen žáci 1. stupně ZŠ, jejichž zákonní zástupci jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Tuto skutečnost bude nutné prokázat oběma rodiči např. zaměstnanci potvrzením od zaměstnavatele, OSVČ potvrzením od ČSSZ, nezaměstnaný potvrzením Úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání apod. Cílem projektu je podpořit zaměstnavatelnost rodičů s malými dětmi a zároveň přispět ke sladění soukromého a pracovního života rodin.

     U všech aktivit platí, že v případě velkého počtu přihlášených, budou upřednostněny mladší děti.

     Tato informace slouží k tomu, abyste věděli, že zde vzniknou další možnosti, které usnadní vám, rodičům malých dětí, sladit soukromý život s pracovními povinnostmi. Můžete si proto bez problémů plánovat svou dovolenou, event. skloubit prázdninový pobyt dětí u babiček s příměstskými tábory. Ve školním roce Dětský klub podpoří vaši pracovní flexibilitu, o děti bude postaráno do pozdních odpoledních hodin, mohou být také doprovázeny na různé kulturní či sportovní kroužky bez toho, abyste se uvolňovali ze zaměstnání.

     Pokud budete mít o nabízené řešení zájem, vyzvedněte si od 1. 3. 2018 přihlášky na adrese MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany (I. patro nad bufetem, vedle tanečního sálku ZUŠ), anebo si je můžete vytisknout z webové stránky www.vodnanskaryba.eu záložka Dětský klub „Rybka“ a odeslat na email masvodryba@centrum.cz. Pro přihlášené zorganizujeme společnou schůzku, kde zodpovíme případné dotazy. Další informace můžete získat také na tel. 602373536.

Provozovatelem Dětského klubu s jeho dalšími aktivitami bude MAS Vodňanská ryba, z. s.

 

PhDr. Alena Cepáková, předsedkyně MAS Vodňanská ryba

vloženo 17. 2. 2018

Přijímáme přihlášky na jarní příměstský tábor!!!

 

MAS Vodňanská ryba přijímá PŘIHLÁŠKY NA JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, KTERÝ SE USKUTEČNÍ

OD 21. 2. 2022 DO 25. 2. 2022

PŘIJÍMÁME DĚTI Z 1. STUPNĚ ZŠ (1. – 5. ROČNÍK)

Projekt je spolufinancován EU

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011185

TĚŠÍME SE NA VÁS na adrese:

MAS Vodňanská ryba, z.s.

Nám. Svobody 10/1 (1. patro nad bufetem)

389 01 Vodňany

 

Upozornění:

Vzhledem k velkému zájmu o příměstské tábory, budou na všechny příměstské tábory přednostně přijímány děti, které navštěvují dětský klub.

 

Přihláška na jarní příměstský tábor ZDE

Pozor při tisku - Přihláška má dvě strany (tj. oboustranný tisk) a je důležité, aby na vytištěné přihlášce a dalších dokumentech nechyběl logolink EU !!!!!!

 

V případě, že vaše dítě nenavštěvuje dětský klub, musí doložit současně s přihláškou 2 povinné přílohy.

V případě, že vaše dítě navštěvuje dětský klub, dokládáte přílohy pouze v případě, že údaje Vámi dříve uvedené, již nejsou aktuální (např. změna zaměstnání, ukončení evidence na ÚP atd.).

 

1. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Zde si vyberte jaké potvrzení se vás týká:

Potvrzení o zaměstnání v případě pracovní smlouvy, DPP, DPČ ZDE

Žádost o potvrzení z OSSZ v případě OSVČ ZDE

Žádost o potvrzení z úřadu práce v případě osob vedených v evidenci úřadu práce ZDE

Potvrzení v případě rekvalifikace či studia ZDE

 

Tato potvrzení dokládají oba zákonní zástupci, pokud žijí s dítětem ve společné domácnosti. Je důležité, aby byl každý den pobytu dítěte v DK či PT doložen datumově vaším potvrzením o postavení podpořené osoby na trhu práce.

 

2. Monitorovací list ZDE (vyplňuje pouze jeden zákonný zástupce a to za sebe, ne za dítě)

Tyto formuláře také najdete na https://www.vodnanskaryba.eu/rybka-prihlasky

 

Rádi vám s vyplněním pomůžeme nebo vám poradíme a to přímo v dětském klubu či v kanceláři MAS nebo na č. t. : 

604 361 933 Edita Hazuková, Dis. (vychovatelka v DK),

734 274 447 Hanna Brožová (vychovatelka v DK),

725 353 150 Ing. Monika Kadlecová,

602 373 536 PhDr. Alena Cepáková.

 

Přihlášky vč. příloh si můžete vytisknout z těchto webových stránek, či si je vyzvednout v dětském klubu nebo v kanceláři Místní akční skupiny (MAS). Pozor při tisku dokumentů, aby měly všechny náležitosti viz popsáno v úvodu tohoto sdělení.

Přihlášky vč. příloh prosím odevzdávejte vychovatelkám v dětském klubu nebo do kanceláře MAS.

Předpokládaná úhrada nákladů za jarní příměstský tábor je 650 Kč za týden na 1 dítě.

 


 

Přijímáme přihlášky do dětského klubu na školní rok 2021/2022

 

 

MAS Vodňanská ryba přijímá PŘIHLÁŠKY DO DĚTSKÉHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PŘIJÍMÁME DĚTI Z 1. STUPNĚ ZŠ (1. – 5. ROČNÍK)

PROVOZNÍ DOBA DĚTSKÉHO KLUBU: OD 12.00 HODIN DO 18.00 HODIN

DĚTSKÝ KLUB JE ZDARMA

Projekt je spolufinancován EU

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011185

TĚŠÍME SE NA VÁS na adrese:

MAS Vodňanská ryba, z.s.

Nám. Svobody 10/1 (1. patro nad bufetem)

389 01 Vodňany

 

Upozornění:

Vzhledem k velkému zájmu o příměstské tábory, budou v roce 2022 na tyto tábory přednostně přijímány děti, které navštěvují dětský klub.

 

Přihláška do dětského klubu na školní rok 2021/2022 ZDE 

Pozor při tisku - Přihláška má dvě strany (tj. oboustranný tisk) a je důležité, aby na vytištěné přihlášce a dalších dokumentech nechyběl logolink EU !!!!!!

 

Povinné přílohy k přihlášce jsou pouze dvě:

1. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Zde si vyberte jaké potvrzení se vás týká:

Potvrzení o zaměstnání v případě pracovní smlouvy, DPP, DPČ ZDE

Žádost o potvrzení z OSSZ v případě OSVČ ZDE

Žádost o potvrzení z úřadu práce v případě osob vedených v evidenci úřadu práce ZDE

Potvrzení v případě rekvalifikace či studia ZDE

Tato potvrzení dokládají oba zákonní zástupci, pokud žijí s dítětem ve společné domácnosti. Je důležité, aby byl každý den pobytu dítěte v DK či PT doložen datumově vaším potvrzením o postavení podpořené osoby na trhu práce.

2. Monitorovací list ZDE (vyplňuje pouze jeden zákonný zástupce a to za sebe ne za dítě)

Tyto formuláře také najdete na https://www.vodnanskaryba.eu/rybka-prihlasky

 

Rádi vám s vyplněním pomůžeme nebo vám poradíme a to přímo v dětském klubu či v kanceláři MAS nebo na č. t. : 

604 361 933 Edita Hazuková, Dis. (vychovatelka v DK),

734 274 447 Hanna Brožová (vychovatelka v DK),

725 353 150 Ing. Monika Kadlecová,

602 373 536 PhDr. Alena Cepáková.

 

Přihlášky vč. příloh si můžete vytisknout z těchto webových stránek, či si je vyzvednout v dětském klubu nebo v kanceláři Místní akční skupiny (MAS). Pozor při tisku dokumentů, aby měly všechny náležitosti viz popsáno v úvodu tohoto sdělení.

Přihlášky vč. příloh prosím odevzdávejte vychovatelkám v dětském klubu nebo do kanceláře MAS.

NAJDETE NÁS TAKÉ NA FB Vodňanský dětský klub „Rybka“

 


Letní příměstské tábory 2021.pdf

 

Letní příměstské tábory červenec 2021

Přihláška_PT_1_turnus_12_7_ až_ 16_7_21.docx

Přihláška_PT_2_turnus_19_7_ až_ 23_7_21.docx

Přihláška_PT_3_turnus_27_7_ až_ 31_7_21.docx

Monitorovací list podpořené osoby - červenec.docx

 

Letní příměstské tábory srpen 2021

Přihláška_PT_4_turnus_2_8_až_6_8_21.docx

Přihláška_PT_5_turnus_9_8_až_13_8_21.docx

Přihláška_PT_6_turnus_16_8_až_20_8_21.docx

Přihláška_PT_7_turnus_23_8_až_27_8_21.docx

Monitorovací list podpořené osoby - srpen.docx

 


 

Přihláška Jarní příměstský tábor 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021

 

Monitorovací list podpořené osoby

Vzor Potvrzení o zaměstnání

Vzor Žádost o potvrzení úřad práce

Vzor Žádost o potvrzení OSVČ

Vzor Potvrzení o studiu nebo rekvalifikaci

Upozornění: tisk musí obsahovat vždy logolink EU

 

Přihláška dětský klub šk. rok 2020/2021 vzor s GDPR

 

LETNÍ_PŘÍMĚSTSKÉ_TÁBORY 2020.pdf

 

Přihláška_PT_1_turnus_7_7_ až_ 10_7_20.docx

Přihláška_PT_2_turnus_13_7_ až_ 17_7_20.docx

Přihláška_PT_3_turnus_20_7_ až_ 24_7_20.docx

Přihláška_PT_4_turnus_27_7_ až_ 31_7_20.docx

Přihláška_PT_5_turnus_3_8_ až_ 7_8_20.docx

Přihláška_PT_6_turnus_10_8_ až_ 14_8_20.docx

Přihláška_PT_7_turnus_17_8_ až_21_8_20.docx

Přihláška_PT_8_turnus_24_8_ až_28_8_20.docx

 

 

Přihláška dětský klub šk. rok 2019/2020_vzor s GDPR

 

Přihláška_PT_1_turnus_1_7_ až_ 4_7_19.docx

Přihláška_PT_2_turnus_8_7_ až_ 12_7_19.docx

Přihláška_PT_3_turnus_15_7_ až_ 19_7_19.docx

Přihláška_PT_4_turnus_22_7_ až_ 26_7_19.docx

Přihláška_PT_5_turnus_29_7_ až_ 2_8_19.docx

Přihláška_PT_6_turnus_5_8_ až_ 9_8_19.docx

Přihláška_PT_7_turnus_12_8_ až_16_8_19.docx

Přihláška_PT_8_turnus_19_8_ až_23_8_19.docx

Přihláška_PT_9_turnus_26_8_ až_30_8_19.docx

 

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.docx

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ.docx

Vzor žádosti o potvrzení OSSZ Strakonice.docx

Monitorovací list podpořené osoby (verze 6) 25.5.18.docx

Facebook